เนื้อหา : ประกาศกำหนดการจัดกิจรรม
หมวดหมู่ : กิจกรรมในกศน.ตำบล
หัวข้อเรื่อง : โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถทางกาย จิต และสมองสำหรับผู้สูงอายุ

พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565


 

เข้าชม : 276


กิจกรรมในกศน.ตำบล 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย) 14 / ก.ค. / 2565
      โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถทางกาย จิต และสมองสำหรับผู้สูงอายุ 14 / ก.ค. / 2565
      กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น 31 ชั่วโมงขึ้นไป 14 / ก.ค. / 2565
      วิชาชีพระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาอาหารจานเดียว 10ชั่วโมง 4 / เม.ย. / 2564
      จัดวิชาชีพระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาอาหารว่าง การทำก๋วยเตี๋ยวหลอด 3 ชั่วโมง 4 / เม.ย. / 2564