เนื้อหา : ประกาศกำหนดการจัดกิจรรม
หมวดหมู่ : กิจกรรมในกศน.ตำบล
หัวข้อเรื่อง : เปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น(กลุ่มสนใจ) วิชา การทำขนมกุยช่าย

พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


 

กศน.ตำบลบางช้าง  มีความประสงค์ขออนุญาตจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ  ตามความต้องการของประชาชน  วิชา การทำขนมกุยช่าย หลักสูตร 4 ชั่วโมง ดำเนินการเรียนการสอนระหว่าง  วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563  ถึง  วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563  เรียนวันอังคาร ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 6 คน  สถานที่ดำเนินการเรียนการสอน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้าน     หัวอ่าว หมู่ที่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี นางบุญสม  เพ็ชรสีนวล เป็นวิทยากรผู้สอน

เข้าชม : 507


กิจกรรมในกศน.ตำบล 5 อันดับล่าสุด

      เปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น(กลุ่มสนใจ) วิชา การทำบัวลอย 13 / ก.พ. / 2563
      เปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น(กลุ่มสนใจ) วิชา การทำขนมกุยช่าย 13 / ก.พ. / 2563