เนื้อหา : ประกาศกำหนดการจัดกิจรรม
หมวดหมู่ : กิจกรรมในกศน.ตำบล
หัวข้อเรื่อง : เปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น(กลุ่มสนใจ) วิชา การทำบัวลอย

พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


 

กศน.ตำบลบางช้าง  มีความประสงค์ขออนุญาตจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ  ตามความต้องการของประชาชน  วิชา การทำบัวลอย หลักสูตร 4 ชั่วโมง ดำเนินการเรียนการสอนระหว่าง  วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563  ถึง  วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563  เรียนวันอังคาร ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 9 คน  สถานที่ดำเนินการเรียนการสอน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี นางมานิดา  พันธ์ณวงศ์ เป็นวิทยากรผู้สอน

เข้าชม : 494


กิจกรรมในกศน.ตำบล 5 อันดับล่าสุด

      เปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น(กลุ่มสนใจ) วิชา การทำบัวลอย 13 / ก.พ. / 2563
      เปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น(กลุ่มสนใจ) วิชา การทำขนมกุยช่าย 13 / ก.พ. / 2563