[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
                                                                   
                                  คณะกรรมการกศน.ตำบลไร่ขิง


                   1.   พระเทพศาสนาภิบาล                                      ประธานกรรมการ

                         2.   นายจำรัส             ตั้งตระกูลธรรม                      กรรมการ

                         3.   นายชาตรี             สุขถาวร                             กรรมการ

                         4.   นางวิริตา              พูลสุข                               กรรมการ

                         5.   นางจุฑารัตน์         จีนประชา                            กรรมการ       

                         6.   นายพีรพัศ            โห้ถนอม                            กรรมการ

                         7.   นายวุฒิชัย            วังพรม                               กรรมการ

                         8.   นายบุญรอด          โพธิ์แดง                             กรรมการ

                         9.   นางสาววิราภรณ์      ทองยัง                              กรรมการ

                       10.   นางสาวนุสรา         บัวสมบูรณ์                          กรรมการ

                       11.   นางอารีย์              ศรีทิพย์                             กรรมการและเลขานุกา
เข้าชม : 317
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 51/2 หมู่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73210

โทรศัพท์ 0896843024
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี