[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ประวัติกศน.ตำบล..

 ข้อมูลทั่วไป

 

ชื่อ กศน. ตำบล   กศน. ตำบลคลองใหม่

                     Klong Mai Sub-district Non-Formal and Informal Education Centre

 สังกัด              ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามพราน

                     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม

 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ

 

ที่ตั้ง/การติดต่อ  เลขที่ 159  หมู่ที่ 3    

ตำบลคลองใหม่   อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม                 รหัสไปรษณีย์  73110  

โทรศัพท์ 089-5501838   

โทรสาร -

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

Facebook :

Website :

 

 ประวัติความเป็นมา

                เดิม กศน.ตำบลคลองใหม่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหม่ ในที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน เกิดขึ้นโดยมีผู้นำชุมชนภายในตำบล และตำบลใกล้เคียง สมัครเรียน เริ่มเกิดในปี 2541 มีผู้เรียน 8 คน มีครูอาสาสมัครเป็นผู้สอน และต่อมาได้มีการประชาสัมพันธ์ จนมีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นทุกภาคเรียน จนสถานที่คับแคบ และต่อมาในปี 2543 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ สร้างสถานที่ทำการแห่งใหม่ขึ้น โดยย้ายไปอยู่ หมู่ที่ 3  (ปัจจุบัน) ครู กศน.ตำบล ครูอาสาสมัครฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ กศน.ตำบลคลองใหม่ได้ประสานงานกับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เรื่องสถานที่ของศูนย์ กศน.ตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เห็นประโยชน์และความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน จึงได้สร้างห้องศูนย์การเรียนชุมชนให้อยู่ชั้นล่างหรือชั้นใต้ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ และใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ มาจนถึงปัจจุบันนี้

 สภาพทางกายภาพของตำบลคลองใหม่

          เขตการปกครอง แบ่งเขตการปกครองตาม พรบ. ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457       เป็นตำบลและหมู่บ้าน ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ดังนี้

           อาณาเขตติดต่อ

          ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

          ทิศใต้                       ติดต่อกับ ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

          ทิศตะวันออก              ติดต่อกับ ตำบลท่าตลาด ตำบลสามพราน ตำบลหอมเกร็ด

                                                 และตำบลยายาชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

          ทิศตะวันตก                ติดต่อกับ ตำบลคลองจินดา อำเภอสมพราน จังหวัดนครปฐม

          ลักษณะทางกายภาพ

                                       สภาพภูมิประเทศ

                                                - พื้นที่ราบลุ่ม มีคลองธรรมชาติและคลองขุดขึ้นมาเพื่อการเกษตร

                                       สภาพภูมิอากาศ

                                                - ร้อนชื้น
เข้าชม : 1815
 
 
กศน.ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
159  หมู่ 3 ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 73110
โทรสาร 089-5501838
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี