[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

    คณะกรรมการ กศน.ตำบลตลาดจินดา

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นายทอม                               มีดี

ประธานกรรมการ

2

พระวรากร                       สุมํคโล

คณะกรรมการ

3

น.ส.เดือนเพ็ญ                แจ้งเวหา

คณะกรรมการ

4

น.ส.พรรณทิภา               อินทราเวียง

คณะกรรมการ

5

นายเอกพจน์                   คำเซ่ง    

คณะกรรมการ

6

นางสาวกานต์ธีรา            แก้วเจริญสุข

คณะกรรมการ

7

นางอุทัย                          ธัญญผล 

คณะกรรมการ

8

นายสุพจน์                       ม่วงศรี  

คณะกรรมการ

9

นางสาวอัญชลีย์              ว่องไว

คณะกรรมการ

 

 

 เข้าชม : 276
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
กศน.ตำบลตลาดจินดา  เลขที่ 23/6 หมู่2 ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทรสาร 034-225195 , 089-4147571 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี