เนื้อหา : ประกาศกำหนดการจัดกิจรรม
หมวดหมู่ : กิจกรรมในกศน.ตำบล
หัวข้อเรื่อง : โครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของนักศึกษา สกร. อำเภอสามพราน

ศุกร์ ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2567


 โครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของนักศึกษา สกร. อำเภอสามพราน 

ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารีฯ” 

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

  
  เข้าชม : 30


กิจกรรมในกศน.ตำบล 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา ศกร. ตำบลคลองจินดา “รู้ทันป้องกันปัญหายาเสพติด” 5 / เม.ย. / 2567
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดวังน้ำขาว ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 5 / เม.ย. / 2567
      โครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมสุขภาวะอนามัยและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา สกร. อำเภอสามพราน ศกร. ตำบลคลองจินดา 5 / เม.ย. / 2567
      โครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของนักศึกษา สกร. อำเภอสามพราน 5 / เม.ย. / 2567
      กิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรวิชาการเพาะพันธุ์ไม้ถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 9 / ก.ย. / 2566