เนื้อหา : ประกาศกำหนดการจัดกิจรรม
หมวดหมู่ : กิจกรรมในกศน.ตำบล
หัวข้อเรื่อง : โครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมสุขภาวะอนามัยและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา สกร. อำเภอสามพราน ศกร. ตำบลคลองจินดา

ศุกร์ ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2567


 โครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมสุขภาวะอนามัยและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา สกร. อำเภอสามพราน  ศกร. ตำบลคลองจินดา 
ในวันที่ 16 ธันวาคม  พ.ศ. 2566

   


เข้าชม : 28


กิจกรรมในกศน.ตำบล 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา ศกร. ตำบลคลองจินดา “รู้ทันป้องกันปัญหายาเสพติด” 5 / เม.ย. / 2567
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดวังน้ำขาว ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 5 / เม.ย. / 2567
      โครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมสุขภาวะอนามัยและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา สกร. อำเภอสามพราน ศกร. ตำบลคลองจินดา 5 / เม.ย. / 2567
      โครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของนักศึกษา สกร. อำเภอสามพราน 5 / เม.ย. / 2567
      กิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรวิชาการเพาะพันธุ์ไม้ถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 9 / ก.ย. / 2566