[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ประวัติ กศน.ตำบลยายชา

          กศน.ตำบลยายชาแต่เดิมใช้ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลยายชามีสถานที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์วิทยุชุมชนตำบลยายชา   หมู่ที่ 6 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ พ.ศ. 2548  ต่อมา ได้ย้ายที่ตั้งไปอยู่ที่บริเวณวัดพุทธโธภาวนาสามพราน จนกระทั่งเมื่อมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบข้อเสนอปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552-2561) มติมอบหมายให้สำนักงาน กศน. ปรับบทบาทศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่มีความพร้อม เป็น กศน.ตำบล เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ประชาชน

          ดังนั้น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลยายชา ซึ่งมีความพร้อมจึงได้รับการปรับเปลี่ยนเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลยายชา หรือ เรียกสั้นๆ ว่า "กศน.ตำบลยายชา" ในสังกัด กศน.อำเภอสามพราน ปัจจุบัน กศน.ตำบลยายชา ตั้งอยู่ที่ หอฉันท์ วัดเดชานุสนณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐมเข้าชม : 1720
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลยายชา จังหวัดนครปฐม 
วัดเดชานุสรณ์ เลขที่ 61/1 หมู่ 6 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  73110

โทรศัพท์ 089 895 1347 E-mail : nfe.yaichanakornpathom@gmail.com
Facebook : กศน.ตำบลยายชา อำเภอสามพราน 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี