[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

บทบาท/ภารกิจหน้าที่

          กศน.ตำบลจะมีการปรับบทบาทภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและบริบทของพื้นที่ ตลอดจนรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
มากขึ้น
 ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน 4 ศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่

          1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
 

          2. ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)

          3. ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

          4. ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน เข้าชม : 763
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
กศน.ตำบลบ้านใหม่ หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73110

โทรสาร 034-225195 , 081-6233027
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี