เนื้อหา : ประกาศกำหนดการจัดกิจรรม
หมวดหมู่ : กิจกรรมในกศน.ตำบล
หัวข้อเรื่อง : เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน (ครั้งที่1/2566) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (ครั้งที่ 1/2567) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

พุธ ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566


 

เข้าชม : 284


กิจกรรมในกศน.ตำบล 5 อันดับล่าสุด

      เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน (ครั้งที่1/2566) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (ครั้งที่ 1/2567) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ 6 / ธ.ค. / 2566
      โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพชมรมอาสายุวกาชาด เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 6 / ธ.ค. / 2566
      กรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 6 / ธ.ค. / 2566
      สอบซ่อม 4 / ต.ค. / 2566
      ประชุมนักศึกษา ม.ต้น ศกร.ตำบลศาลายา 4 / ต.ค. / 2566