เนื้อหา : ประกาศกำหนดการจัดกิจรรม
หมวดหมู่ : กิจกรรมในกศน.ตำบล
หัวข้อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์

พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
กศน.อำเภอพุทธมณฑล จัดการสอบมิติประสบการณ์และประเมินสภาพจริง ของ
นักศึกษาเทียบระดับ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องอาเซียนศึกษา กศน.อำเภอพุทธมณฑล

เข้าชม : 613


กิจกรรมในกศน.ตำบล 5 อันดับล่าสุด

      ลงทะเบียน 2/2566 4 / ต.ค. / 2566
      รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2/66 4 / ต.ค. / 2566
      สอบซ่อม 4 / ต.ค. / 2566
      ประชาสัมพันธ์ 12 / ก.พ. / 2563
      ประชาสัมพันธ์ 12 / ก.พ. / 2563