[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ประวัติ กศน.ตำบลศาลายา

ความเป็นมาของชุมชน

          ศาลายาอยู่ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นย่านที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ยาวนาน โดยมีตำนานเล่าขานว่า ย่านศาลายา เกิดขึ้นในยุคขุดคลองมหาสวัสดิ์ สมัยรัชกาลที่ 4 และมีการสร้างศาลาบันทึกตำรายาไว้ จนชาวบ้านเรียกศาลาแห่งนี้ว่า ‘ศาลายา’ จนกลายเป็นชื่อที่เรียกขานต่อเนื่องกันมา พร้อมกับการที่ชุมชนอยู่อาศัยขยายตัวต่อเนื่อง จนในยุคที่มีการแบ่งเขตการปกครอง ชุมชนอยู่อาศัยย่านนี้จึงได้รับการยกระดับให้เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

          ในยุคก่อนปี พ.ศ. 2500 ซึ่งเป็นช่วงที่ฝั่งกรุงเทพฯ เริ่มพัฒนาเมืองในแบบเมืองสมัยใหม่ แต่ย่านศาลายายังคงเป็นพื้นที่ปริมณฑลที่มีความเป็นสวน และเป็นชุมชนอยู่อาศัยขนาดเล็ก จนเริ่มมีสถานที่สำคัญ ๆ เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น พุทธมณฑล สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2500 แต่มีการชะลอการก่อสร้าง และกลับมาสร้างอีกครั้งจนเสร็จในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งเป็นสถานที่ที่ดึงพุทธศาสนิกชน ผู้ที่ศรัทธาจำนวนมากให้มาเยือนพื้นที่แห่งนี้ และทำให้คนรู้จักย่านศาลายาเป็นวงกว้าง

          นอกจากนี้ เริ่มมีถนนบรมราชชนนีตัดผ่านย่านศาลายาในปี พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นถนนที่เริ่มต้นที่แยกบรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ผ่านพื้นที่เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา อำเภอพุทธมณฑล และอำเภอสามพราน ข้ามแม่น้ำนครชัยศรี ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 4 ที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รวมระยะทาง 33.984 กิโลเมตร ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมย่านศาลายากับหลายพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพฯ เช่น พุทธมณฑลสาย 2 พุทธมณฑลสาย 3 และพุทธมณฑลสาย 4 และยังเชื่อมกับถนนศาลาธรรมสพน์ ถนนสายดังกล่าวมีส่วนสำคัญที่ดึงความเป็นเมืองให้เข้าสู่ย่านนี้ อีกทั้งการมีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้ามาตั้งในพื้นที่ ก็ทำให้พื้นที่รอบสถานที่สำคัญเหล่านี้ กลายเป็นศูนย์กลางของย่านศาลายาที่ส่งผลบวกต่อพื้นที่รอบด้าน เช่น ทำให้เกิดตลาดใหม่ใกล้สถานศึกษา เกิดย่านการค้าในชุมชน เกิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หอพัก อพาร์ทเมนท์ ค้าปลีก รองรับความต้องการพื้นฐานของคนในพื้นที่

          ปัจจุบันย่านศาลายามีความเป็นเมืองที่เจริญเติบโตมาก โดยพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของย่านนี้มีอาคารพาณิชย์ ห้างร้านท้องถิ่น การค้าขายในแบบชุมชนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โครงการหมู่บ้านจัดสรรที่เริ่มขยายตัวจะขยับไปยังถนนรองสายต่าง ๆ รองรับการขยายครอบครัว และการเติบโตของชุมชน ส่วนโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่จับกลุ่มคนกรุงเทพฯ จะติดถนนบรมราชชนนี ในพิกัดที่สามารถเดินทางเข้าเมืองได้สะดวก

          ในอดีตตลาดที่อยู่อาศัยย่านนี้ 100% เป็นบ้านแนวราบ แต่ปัจจุบันเทรนด์คอนโดมิเนียมใกล้สถานศึกษาที่ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง ก็ทำให้ศาลายาเกิดตลาดแคมปัสคอนโดฯ ด้วยเช่นกัน โดยเน้นเจาะกลุ่มผู้ปกครองซื้อให้บุตรหลาน กลุ่มนักลงทุนที่สนใจซื้อเพื่อปล่อยเช่า และกลุ่มบุคลากรที่ทำงานในสถานศึกษา แต่ตลาดคอนโดมิเนียมยังมีสัดส่วนไม่มากนัก เพราะคนส่วนใหญ่ยังมองว่า ทำเลนี้ยังมีที่ดินให้พัฒนาอีกมาก และระดับราคาที่อยู่อาศัยในย่านนี้ยังไม่สูงนัก

          จากความเจริญเติบโตของศาลายา และโอกาสในอนาคต ทำให้กลุ่มเซ็นทรัล เป็นเสือปีนไวเข้าไปปักธงเปิด “เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา” บนถนนบรมราชชนนี ระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย 5 และ 7 รองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ และปริมณฑลฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นสูงในปัจจุบัน

 

ความเป็นมาของ กศน.ตำบลศาลายา

          ปัจจุบันตำบลศาลายา ตั้งอยู่ ในบริเวณวัดสุวรรณาราม หมูที่ 1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
พระปลัดศิลา ธมฺมธีโร เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม ณ บริเวณหอฉันท์ และใต้ถุนศาลาการเปรียญ

 

          กศน.ตำบลศาลายา มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551  จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ การศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อการมีงานทำ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดให้มีบ้านหนังสือชุมชน การจัดตั้ง กศน.ตำบลมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันสำหรับผู้สนใจและประชาชนในชุมชน

 
เข้าชม : 1922
 
 
 
ศกร.ตำบลศาลายา
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้
อำเภอพุทธมณฑล 
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรรู้จังหวัดนครปฐม 
กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ
วัดสุวรรณาราม เลขที่ 14 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170  
โทรศัพท์ 088-5895125  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี