[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

บุคลากรใน กศน.ตำบล

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1.

นางสาวนงนุช  สถาพร

ครูผู้ช่วย

2.

นางสาวศุวาริน  เกิดวัน

หัวหน้า ครู กศน.ตำบลศาลายาเข้าชม : 437
 
 
 
ศกร.ตำบลศาลายา
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้
อำเภอพุทธมณฑล 
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรรู้จังหวัดนครปฐม 
กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ
วัดสุวรรณาราม เลขที่ 14 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170  
โทรศัพท์ 088-5895125  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี