สถิติการเข้าใช้งานระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เมืองนครปฐม ()
กศน.อำเภอเมืองนครปฐม : 4825 ครั้ง ( ส่ง 2 / รับ 4016 )
กำแพงแสน ()
กศน.อำเภอกำแพงแสน : 3803 ครั้ง ( ส่ง 39 / รับ 3742 )
ดอนตูม ()
กศน.อำเภอดอนตูม : 2680 ครั้ง ( ส่ง 36 / รับ 3504 )
นครชัยศรี ()
กศน.อำเภอนครชัยศรี : 2860 ครั้ง ( ส่ง 4 / รับ 3617 )
บางเลน ()
กศน.อำเภอบางเลน : 1907 ครั้ง ( ส่ง 7 / รับ 3559 )
พุทธมณฑล ()
กศน.อำเภอพุทธมณฑล : 2384 ครั้ง ( ส่ง 17 / รับ 3604 )
สามพราน ()
กศน.อำเภอสามพราน : 1717 ครั้ง ( ส่ง 3 / รับ 3455 )