[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

Home: เกี่ยวกับเรา:กิจกรรมประชาสัมพันธ์:ปฏิทินปฏิบัติการ:Webboard:บทความสาระน่ารู้:ข่าวการศึกษา:เข้าระบบ

 

ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงานสถานศึกษา/ทำเนียบบุคลากร

สำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

หมายเหตุ

1.

นายสุนทร        ดวงเงิน

หัวหน้าศูนย์

    1  ธ.ค. 2527 - 8 เม.ย. 2529

 

2.

นายสุนทร        ดวงเงิน

ผู้อำนวยการศูนย์

    9 เม.ย. 2529 - 20 ธ.ค. 2529

 

3.

นายปรีชา         คงมณี

ผู้อำนวยการศูนย์

    21 ธ.ค. 2529 - 18 มิ.ย. 2532

 

4.

นายเสวย         วงศ์สุวรรณ

ผู้อำนวยการศูนย์

    19 มิ.ย. 2532 -  3 ธ.ค. 2536

 

5.

นายยิ่ง            กีรติบูรณะ

ผู้อำนวยการศูนย์

    14 ธ.ค. 2536 - 20 ต.ค. 2538

 

6.

นายประสิทธิ์     เชิดชูู

ผู้อำนวยการศูนย์

    21 ต.ค. 2538 - 3 พ.ย. 2540

 

7.

นายสุนทร        ดวงเงิน

ผู้อำนวยการศูนย์

    4 พ.ย. 2540 - 30 ก.ย. 2544 

 เกษียณ

8.

นายเอกชัย       วาสิกศิริ

ผู้อำนวยการศูนย์

    10 ต.ค. 2544 - 2 ธ.ค. 2547

 

9.

นายสมพร        เสียงเพราะ

ผู้อำนวยการศูนย์

     3 ธ.ค. 2547 - 30 ก.ย. 2551

  เกษียณ

10.

นางกษมา โรจนนิล ยุกตะทัต

ผู้อำนวยการ

 20 ต.ค. 2551 - 2555

 
11. นางสาวดารัตน์     กาญจนาภา ผู้อำนวยการ 2555 - ปัจจุบัน  

 

 


 

นางสาวดารัตน์     กาญจนาภา

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

นางสมบัติ     แก้วมีศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม
 
นายวิวัฒน์     กลัดสำเนียง
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

 

นายอำนวย     ศรีสุข

พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 4

 

นายเสกข์     อาราเม

พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3

 

นายสุนทร     อยู่คำ

พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3

 

นายเฉลิมชัย     ผิวอ่อน

พนักงานบริการ

 

นายชาตรี     โกทองยม

พนักงานบริการ

 

นางสาวน้ำทิพย์     กาญจนจิตติ

พนักงานราชการ

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

นายชิษณุพงศ์     ทรัพย์โชติธนดล

พนักงานราชการ

นักวิเคระห์นโยบายและแผน

นายวีรชน   มหาชน พนักงานราชการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

นางสาวนันทฉัตร์     พรหมมณี

พนักงานราชการ

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวจรินทิพย์     ปานมณี

พนักงานราชการ

นักวิชาการศึกษา

 
 นางสาวสุมารินทร์     เปลี่ยนแก้ว  พนักงานราชการ
นักวิชาการพัสดุ

 

นายจำเลียง     ช่างเกวียน

อัตราจ้าง

พนักงานขับรถ

 

 จำนวนบุคลากร

        บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม มีกรอบอัตรากำลังดังนี้

1. ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัด                   1          คน

2. รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด                       1          คน

3. ผู้บริหาร กศน.อำเภอ                                     7          คน

4. ข้าราชการครู                                               16          คน

5. บุคลากรทางการศึกษา                                  6          คน

6. ลูกจ้างประจำ                                               10          คน

7. พนักงานราชการ                                        113          คน

8. ครูศูนย์การเรียนชุมชน                                  15         คน

                   รวมทั้งสิ้น                                   169         คน

 

 

                                                                             

                                                                                                                             

                                                                                                 

 

                                                                       

                                                                                 

                                      

 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม
เลขที่ 140 หมู่ 7 ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000
โทรศัพท์ 0-3439-5104     โทรสาร  0-3439-5105  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03