[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

Home  :  e-office  :  e-budget58 New   :  e-person  :  กิจกรรมประชาสัมพันธ์  :  ปฏิทินปฏิบัติการ  :  Webboard  :  บทความสาระน่ารู้  :  ข่าวการศึกษา  :  เข้าระบบ

 
กศน.นครราชสีมา

 

กศน.ตำบล กรอกข้อมูลการรู้หนังสือ
และความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรม
การเรียนรู้

.............................................................

แนะนำองค์กร
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างบทบาทหน้าที่
นโยบาย/ภารกิจ
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหารอำเภอ

บริหารจัดการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและ
กิจการพิเศษ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา

กลุ่มตรวจสอบภายใน

งานสารสนเทศ
ข้อมูลนักศึกษา หลักสูตร ๒๕๕๑
รายงานการประชุมประจำเดือน
ข้อมูลนักศึกษา หลักสูตร ปวช.

Link อำเภอ
กศน.อำเภอเมืองนครปฐม
กศน.อำเภอนครชัยศรี

กศน.อำเภอกำแพงแสน

กศน.อำเภอพุทธมณฑล

กศน.อำเภอสามพราน

กศน.อำเภอดอนตูม

กศน.อำเภอบางเลน

Link กศน.ตำบล
กศน.ตำบล 106 ตำบลที่ประกาศจัดตั้ง

Link ห้องสมุด
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
อำเภอสามพราน

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
อำเภอกำแพงแสน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนตูม
<

 
<< มีนาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
ใบความรู้ เรื่อง น้ำพริก - เครื่องจิ้ม
วิธีการทำน้ำพริก - เครื่องจิ้ม   เข้าชม :  [1199]
ใบความรู้สร้างอาชีพ เรื่อง การทำไข่เค็ม
วิธีทำไข่เค็ม   เข้าชม :  [7800]
การเพ้นท์แก้ว
วิธีการเพ้นท์แก้ว   เข้าชม :  [2240]
ใบความรู้สร้างอาชีพ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
วิธีการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า   เข้าชม :  [2959]
ใบความรู้ เรื่องการทำทรายหอมไล่ยุง
วิธีการทำทรายหอมไล่ยุง   เข้าชม :  [4869]
 

ทุจริตคิดโกงชาติจะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ
ทุจริตคิดโกงชาติจะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ  เข้าชม :  [251]

 

25 / เม.ย. / 2557 : ข่าวทั่วไป
ประเด็นสำคัญที่ไทยควรดำเนินการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประเด็นสำคัญที่ไทยควรดำเนินการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  เข้าชม :  [141]

25 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ซีมีโอจะจัดการประชุมสภาซีมีโอ (SEAMEO Congress)
ซีมีโอจะจัดการประชุมสภาซีมีโอ (SEAMEO Congress)  เข้าชม :  [170]

27 / ม.ค. / 2554 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กศน. ตำบล
กศน. ตำบล ที่ประกาศจัดตั้งแล้ว ของสำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม  เข้าชม :  [5501]

                 

ประมวลภาพกิจกรรมปีงบประมาณ 2558

   

กศน.นครปฐม จัดโครงการค่าย “เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม”

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม นำโดยนางสาวดารัตน์ กาญจนาภา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางสมบัติ แก้วมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกอำเภอ จัดโครงการค่าย “เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม” เพื่อมุ่งหวังในการปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ ให้แก่ผู้เรียน และสามารถนำค่านิยมหลัก 12 ประการ ไปประพฤติปฎิบัติ เพื่อชีวิตที่ดีงาม อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ประเทศให้เข้มแข็ง ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายชัยภัค สุนทรหงส์ นายอำเภอเมืองนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 ร่วมแสดงความยินดี

 คณะผู้บริหาร กศน.จังหวัดนครปฐม  ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกแด่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เนื่องในโอกาสที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมกันนี้คณะผู้บริหาร กศน.รับมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัีติงานจากท่านผู้ว่าราชการ     ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

 

ประมวลภาพกิจกรรมครึ่งปีงบประมาณ 2557 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

      

 

 

 


 
นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม
นางสมบัติ แก้วมีศรี
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

 

              หน่วยงานราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการอุดมศึกษา
ปลัดกระทรวงศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การอาชีวศึกษา
รัฐมาตรีกระทรวงศึกษา
 เลขาธิการ

 

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯสายงานบริหารสถานศึกษา

 
ส่งสำนักงาน กศน.จังหวัด ภายในวันที่  ๒๖  ม.ค.๕๘
 
ดาวน์โหลด

 
การจัดงานวันครูในสถานศึกษา
 
ส่งสำนักงาน กศน.จังหวัด ภายในวันที่ ๒๒ ม.ค.๕๘
 
ดาวน์โหลด
 
เรื่อง หนังสือเวียนส่วนราชการดาวน์โหลด

 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  ดาวน์โหลด หรือดาวน์โหลดสำนักงาน กศน.

 
 เรื่อง  โครงการรณรงค์ชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)  ดาวน์โหลด

 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการศึกษานอกระบบเพื่อส่่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในพื้นที่ภาคกลาง ดาวน์โหลด

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิทยากรเผยแพร่ความรู้การเมืองภาคพลเมืองสู่เยาวชน ดาวน์โหลด

 การเลื่อนเงินเดือน/ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด

สมุดบันทึกความดีลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด

 ขอเชิญร่วมโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล ดาวน์โหลด

การจัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ ดาวน์โหลด

 

 

 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนครปฐม
ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0-3439-5104
โทรสาร  0-3439-5105  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03