[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

Home  :  e-office  :  e-budget58 New   :  e-person  :  กิจกรรมประชาสัมพันธ์  :  ปฏิทินปฏิบัติการ  :  Webboard  :  บทความสาระน่ารู้  :  ข่าวการศึกษา  :  เข้าระบบ

 
กศน.นครราชสีมา

 

 

กศน.ตำบล กรอกข้อมูลการรู้หนังสือ
และความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรม
การเรียนรู้

.............................................................

แนะนำองค์กร
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างบทบาทหน้าที่
นโยบาย/ภารกิจ
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหารอำเภอ

บริหารจัดการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและ
กิจการพิเศษ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา

กลุ่มตรวจสอบภายใน

งานสารสนเทศ
ข้อมูลนักศึกษา หลักสูตร ๒๕๕๑
รายงานการประชุมประจำเดือน
ข้อมูลนักศึกษา หลักสูตร ปวช.

Link อำเภอ
กศน.อำเภอเมืองนครปฐม
กศน.อำเภอนครชัยศรี

กศน.อำเภอกำแพงแสน

กศน.อำเภอพุทธมณฑล

กศน.อำเภอสามพราน

กศน.อำเภอดอนตูม

กศน.อำเภอบางเลน

Link กศน.ตำบล
กศน.ตำบล 106 ตำบลที่ประกาศจัดตั้ง

Link ห้องสมุด
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
อำเภอสามพราน

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
อำเภอกำแพงแสน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนตูม

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครปฐม

ห้องสมุดประชาชนอำเภอนครชัยศรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางเลน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพุทธมณฑล


ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทะเบียนภูมปัญญาท้องถิ่น
และปราชญ์ชาวบ้าน

 


 

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
 
<< กุมภาพันธ์ 2541 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 
ใบความรู้ เรื่อง น้ำพริก - เครื่องจิ้ม
วิธีการทำน้ำพริก - เครื่องจิ้ม   เข้าชม :  [1022]
ใบความรู้สร้างอาชีพ เรื่อง การทำไข่เค็ม
วิธีทำไข่เค็ม   เข้าชม :  [6461]
การเพ้นท์แก้ว
วิธีการเพ้นท์แก้ว   เข้าชม :  [1987]
ใบความรู้สร้างอาชีพ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
วิธีการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า   เข้าชม :  [2676]
ใบความรู้ เรื่องการทำทรายหอมไล่ยุง
วิธีการทำทรายหอมไล่ยุง   เข้าชม :  [4419]
 

ทุจริตคิดโกงชาติจะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ
ทุจริตคิดโกงชาติจะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ  เข้าชม :  [64]

 

25 / เม.ย. / 2557 : ข่าวทั่วไป
ประเด็นสำคัญที่ไทยควรดำเนินการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประเด็นสำคัญที่ไทยควรดำเนินการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  เข้าชม :  [113]

25 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ซีมีโอจะจัดการประชุมสภาซีมีโอ (SEAMEO Congress)
ซีมีโอจะจัดการประชุมสภาซีมีโอ (SEAMEO Congress)  เข้าชม :  [130]

27 / ม.ค. / 2554 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กศน. ตำบล
กศน. ตำบล ที่ประกาศจัดตั้งแล้ว ของสำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม  เข้าชม :  [5191]

                 

ประมวลภาพกิจกรรมครึ่งปีงบประมาณ 2557

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 


 
นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม
นางสมบัติ แก้วมีศรี
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

 

              หน่วยงานราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการอุดมศึกษา
ปลัดกระทรวงศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การอาชีวศึกษา
รัฐมาตรีกระทรวงศึกษา
 เลขาธิการ

 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนครปฐม
ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0-3439-5104
โทรสาร  0-3439-5105  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03