[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ประชาสัมพันธ์ผลการจัดกิจกรรม กศน. : ทั้งหมด
  

19 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชาการทำพวงมาลัยผ้าขาวม้า หลักสูตร 16 ชั่วโมง วันที่ 28-30 มีนาคม และวันที่ 3 เมษายน 2566
เข้าชม : [188]
19 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชาการทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ หลักสูตร 16 ชั่วโมง วันที่ 27-30 มีนาคม 2566
เข้าชม : [150]
19 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ
เข้าชม : [169]
19 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
กศน.ตำบลวังตะกูจัดโครงการอบรมให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด ณ กศน.ตำบลวังตะกู
เข้าชม : [157]
19 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลวังตะกูนำประชาชนเข้าเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ณ อัมพวา ชัยนุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม
เข้าชม : [108]
28 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชนุเคราะห์ ฯ ครั้งที่ 4
กศน.ตำบลวังตะกูและห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครปฐม ร่วมออกบูธในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ วัดวังตะกู ตำบลวังตะกู อำเภอนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เข้าชม : [158]
20 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 ปีการศึกษา 2565
กศน.ตำบลวังตะกูโครงการอบรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเองชุมชน และสังคม สำหรับนักศึกษา กศน. วันที่ 29 พ.ค.65
เข้าชม : [161]
20 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 ปีการศึกษา 2565
กศน.ตำบลวังตะกูจัดโครงการปรับพื้นฐานการเรียนรู้และการเตรียม ความพร้อมในการพัฒนาตนเอง สำหรับนักศึกษา กศน.วันที่ 22 พ.ค. 2565
เข้าชม : [170]
1 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน
กศน.ตำบลวังตะกู หมุนเวียนหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนตำบลวังตะกู เพื่อให้บริการและส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนตำบลวังตะกู ณ หมู่ 8
เข้าชม : [246]
1 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ
กศน.ตำบลวังตะกู จัดกิจกรรมรูปแบบ ชั้นเรียนวิชาชีพ วิชา การประดิษฐ์ใบตอง หลักสูตร 32 ชั่วโมง สถานที่ วัดวังตะกู หมู่ 2 ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 15,16,23,28,29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 วิทยากร นายบุญชม แก้วมา
เข้าชม : [170]
1 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรูปแบบ การพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ)
กศน.ตำบลวังตะกู จัดกิจกรรมรูปแบบ การพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) วิชา การทำอาหารว่าง หลักสูตร 16 ชั่วโมง สถานที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 10-12,18 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 วิทยากร นายบุญชม แก้ว
เข้าชม : [129]
1 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ
กศน.ตำบลวังตะกูจัดโครงการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ ในวันที่ 23 มีนาคม 2565
เข้าชม : [131]
26 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
เข้าชม : [303]
26 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญตักบาตร
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
เข้าชม : [294]
28 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การปลูกมะนาว
เทคนิกการปลูก
เข้าชม : [563]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 104 หมู่ 7 ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  73000

โทร/โทรสาร 034-306191
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี