[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

กศน.ตำบลเครือข่าย : ทั้งหมด
  

12 / ก.พ. / 2563 : กศน.ตำบลเครือข่าย
กศน.ตำบลไทรงาม
นางสาวกัลยกร ทั่งนาค
เข้าชม : [908]
12 / ก.พ. / 2563 : กศน.ตำบลเครือข่าย
กศน.ตำบลไผ่หูช้าง
นางสาวกรุณา ศรีพัฒน์อินทร์
เข้าชม : [769]
12 / ก.พ. / 2563 : กศน.ตำบลเครือข่าย
กศน.ตำบลดอนตูม
นางสาวนาวาฬ มาดเด่น
เข้าชม : [724]
12 / ก.พ. / 2563 : กศน.ตำบลเครือข่าย
กศน.ตำบลนิลเพชร
นางสาวนิมิตรา มาด้วง
เข้าชม : [691]
12 / ก.พ. / 2563 : กศน.ตำบลเครือข่าย
กศน.ตำบลบางหลวง
นางสาวอรพิน แก้วมณี
เข้าชม : [450]
12 / ก.พ. / 2563 : กศน.ตำบลเครือข่าย
กศน.ตำบลคลองนกกระทุง
นางสาวสิริวิมล จิรัมย์
เข้าชม : [263]
12 / ก.พ. / 2563 : กศน.ตำบลเครือข่าย
กศน.ตำบลบางภาษี
นายพานิชย์ พลมุก
เข้าชม : [216]
12 / ก.พ. / 2563 : กศน.ตำบลเครือข่าย
กศน.ตำบลบางระกำ
นายธนภัทร โฉมวัฒนา
เข้าชม : [207]
12 / ก.พ. / 2563 : กศน.ตำบลเครือข่าย
กศน.ตำบลบัวปากท่า
นางสาวพิชญาณี โชตินิธิวรกานต์
เข้าชม : [218]
12 / ก.พ. / 2563 : กศน.ตำบลเครือข่าย
กศน.ตำบลบางปลา
นางสาววิชญาพร แก้วเลาขวัญ ครู กศน.ตำบลบางปลา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ กศน.ตำบลบางปลา ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
เข้าชม : [226]
3 / ส.ค. / 2558 : กศน.ตำบลเครือข่าย
กศน.ตำบลหินมูล
นางสาวพิลาวัลย์ สุนประชา ครู กศน.ตำบลหินมูล จัดกิจกรรมการเรียนรู้ กศน.ตำบลหินมูล (วัดศิลามูล) ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
เข้าชม : [727]
3 / ส.ค. / 2558 : กศน.ตำบลเครือข่าย
กศน.ตำบลบางไทรป่า
นายอนุรัตน์ ศรีบัว ครู กศน.ตำบลบางไทรป่า จัดกิจกรรมการเรียนรู้ กศน.ตำบลบางไทรป่า (วัดบางไผ่นารถ) ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
เข้าชม : [677]
3 / ส.ค. / 2558 : กศน.ตำบลเครือข่าย
กศน.ตำบลนราภิรมย์
นางสาวสุรีย์ รัตนภิรมย์ ครู กศน.ตำบลนราภิรมย์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ กศน.ตำบลนราภิรมย์ ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม
เข้าชม : [657]
28 / ก.ค. / 2558 : กศน.ตำบลเครือข่าย
กศน.ตำบลลำพญา
นายนรินทร บุษษะ ครู กศน.ตำบลลำพญา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ กศน.ตำบลลำพญา (อบต.หลังเก่า) ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
เข้าชม : [533]
28 / ก.ค. / 2558 : กศน.ตำบลเครือข่าย
กศน.ตำบลบางเลน
นางสาวรรินทร์ ใจเยือกเย็น ครู กศน.บางเลน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัดบางเลน ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
เข้าชม : [390]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 444 หมู่ 8 ตำบลบางเลน  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม
 
โทรสาร  034-301508  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี