[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
กิจกรรมพัฒนาอาชีพ

วิชาชีพหลักสูตรระสั้น รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ จำนวน 35 ชั่วโมง วิชาการจัดดอกไม้สด (ทำช่อบูเก้)
ระหว่างวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

สถานที่สอน  กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น รูปแบบกลุุ่่่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตร 6 ชั่วโมง  จำนวน 4 กลุ่่่มดังนี้

                วิชาผ้าด้นมือ (ซองใส่โทรศัพท์)  วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563  ถึงวันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 สถานที่สอน ณ กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

                วิชาผ้าด้นมือ (ซองใส่แว่นตา) วันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563  ถุึงวันที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 สถานที่สอน ณ หมู่บ้านเสรี หมู่ที่ 7 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน

                วิชาผ้าด้นมือ (ระฆังผ้าที่กุญแจระฆังผ้า) วันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 สถานที่สอน บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่่ 7 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน

                วิชาปลาพวง (สำหรับห้อยกุญแจและกระเป๋าเป้) วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 ณ หมู่บ้านบุศรินทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน

     


เข้าชม : 950
 
 

    กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม 104 หมู่ที่7 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73120
  
โทรสาร 034-225196 , 034-225195  

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี