[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ประกาศกำหนดการจัดกิจรรม : ทั้งหมด
  

24 / ก.พ. / 2565 : กิจกรรมในกศน.ตำบล
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันวาเลนไทน์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม ร่วมกับ ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันวาเลนท์ ให้กับนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ณ กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนค
เข้าชม : [298]
2 / ธ.ค. / 2564 : กิจกรรมในกศน.ตำบล
งานประเพณีลอยกระทง ประจำ2564
เมื่อวันที่ 19 เดือนพฤสจิกายน 2564 นางสาวชญานุช ชิ้นจิ้น ครู กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม ได้รับเกียรติให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกระทงประจำปี 2564 ณ วัดนครชื่นชุ่ม ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีนักศึกษา กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม และภาคีเครือข่าย
เข้าชม : [355]
6 / ต.ค. / 2564 : กิจกรรมในกศน.ตำบล
หลักสูตรระยะสั้นรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป) วิชาผ้าด้นมือ(ศิลปะบนผืนผ้า)
กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม เปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป) วิชาผ้าด้นมือ(ศิลปะบนผืนผ้า) หลักสูตร 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18 - 25 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กลุ่่มเป้าหมายจำนวน 12 คน โ
เข้าชม : [370]
6 / ต.ค. / 2564 : กิจกรรมในกศน.ตำบล
วิชาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ(ไม่เกิน30ชั่วโมง) วิชาผลิตภัณฑ์ผเมคราเม่
กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ(ไม่เกิน30ชั่วโมง) วิชาผลิตภัณฑ์ผเมคราเม่ จำนวน 20 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน พ.ศ.2564 ณ กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีกลุ่มเป้ยหมายจำนวน 7 คน โดยมีนางสาวนภาพร พัฒนนันทพัน
เข้าชม : [372]
6 / ต.ค. / 2564 : กิจกรรมในกศน.ตำบล
วิชาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ(ไม่เกิน30ชั่วโมง) วิชาหน้ากากอนามัยและสายคล้องแมส
กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ(ไม่เกิน30ชั่วโมง) วิชาหน้ากากอนามัยและสายคล้องแมส จำนวน 15 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน พ.ศ.2564 ณ กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กลุ่มเป้าหมายจำนวน 6 คน โดยมีนางสาวนภาพร พัฒนนั
เข้าชม : [302]
13 / มี.ค. / 2564 : กิจกรรมในกศน.ตำบล
วิชาชีพระยะสั้น รูปแบบชั้นเรียน วิชาผ้าด้นมือ (ศิลปะการต่อผ้า)
กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น รูปแบบชั้นเรียน วิชาผ้าด้นมือ (ศิลปะการต่อผ้า) หลักสูตร 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2564 ตั้งแต่ เวลา 9.00-15.00 น. ณ กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม มีผู้เรียน จำนวน 12 คน โดยมีนางสาวนภา
เข้าชม : [295]
13 / มี.ค. / 2564 : กิจกรรมในกศน.ตำบล
วิชาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) วิชางานใบตอง (โคมสัตบุษย์)
กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน30ชั่วโมง) วิชางานใบตอง (โคมสัตบุษย์) หลักสูตร 10 ชั่วโมง ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีผู้เรียน จำนวน 6 คน โดยมี นางสาวจันทน์ทิพ
เข้าชม : [248]
24 / ก.พ. / 2564 : กิจกรรมในกศน.ตำบล
วิชาชีพระยะสั้น วิชาเครื่องแขวนบันไดเงิน
นางสาวชญานุช ชิ้นจิ้น ครู กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน30ชั่วโมง) วิชาเครื่องแขวนบันไดเงิน จำนวน 10 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม 104 หมู่ที่7 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กลุ่มเป้าหมายประชาชนในตำบลกระทุ่มล
เข้าชม : [265]
24 / ก.พ. / 2564 : กิจกรรมในกศน.ตำบล
วิชาชีพระยะสั้น วิชาผ้าด้นมือ (บ้านหรรษา)
นางสาวชญานุช ชิ้นจิ้น ครู กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน30ชั่วโมง) วิชาผ้าด้นมือ (บ้านหรรษา) จำนวน 10 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม 104 หมู่ที่7 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กลุ่มเป้าหมายประชาชนในตำบลกระทุ่ม
เข้าชม : [284]
30 / พ.ย. / 2563 : กิจกรรมในกศน.ตำบล
ปรับภูมิทัศน์ กศน. ตำบลกระทุ่มล้ม ต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ครูและนักศึกษา กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม ช่วยกันปรับภูมิทัศน์ กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม ต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
เข้าชม : [219]
29 / เม.ย. / 2563 : กิจกรรมในกศน.ตำบล
เยาวชนดี พ.ศ.2563
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายคงศักดิ์ บุญสุข นักศึกษา กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นระดับประเทศ พ.ศ.2563 ในวันพุธ ที่4 มกราคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จากท่านพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีรวมถึงได้รับเกียรติร่วมถ่ายรูปกับดร.กนกวรรณ
เข้าชม : [273]
19 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมในกศน.ตำบล
สั่งปิดสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด (ป้องกัน COVID-19)
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 วรรค1(4
เข้าชม : [277]
12 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมในกศน.ตำบล
กิจกรรมพัฒนาอาชีพ 1อำเภอ 1อาชีพ
นางสาวชญานุช ชิ้นจิ้น ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรม 1อำเภอ1อาชีพ วิชาผ้าด้นมือ(Fussy Bag) จำนวน 70 ชั่วโมง ในวันที่ 8-29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม 104 ม.7 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม มีประชาช
เข้าชม : [368]
29 / ก.พ. / 2563 : กิจกรรมในกศน.ตำบล
บริจาคโลหิต
วันอาทิตย์ ที่1 มีนาคม 2563 กศน.อำเภอสามพราน จัดกิจกรรม \"จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ\" ณ ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" (วัดไร่ขิง) ท่านใดที่สนใจจะร่วมบริจาคโลหิตเชิญลงทะเบียนได้ตั้งเวลา08.30น.เป็นต้นไป
เข้าชม : [297]
13 / ก.พ. / 2563 : กิจกรรมในกศน.ตำบล
วิชาชีพกลุ่มสนใจ (ปลาพวง) (สำหรับพวงกุญแจและกระเป๋าเป้)
กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม จัดวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) วิชาปลาพวง (สำหรับพวงกุญแจและกระเป๋าเป้) วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 และ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 09. 00 น.ถึง เวลา 12.00 น. ณ หมู่บ้านบุศรินทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพรา
เข้าชม : [236]
13 / ก.พ. / 2563 : กิจกรรมในกศน.ตำบล
กลุ่มสนใจ 6 ชั่วโมง วิชาระฆังผ้าห้อยกุญแจ
กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม จัดวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) วิชาผ้าด้นมือ (ระฆังผ้าสำหรับห้อยกุญแจ) วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 และวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 09. 00 น.ถึง เวลา 12.00 น. ณ หมู่บ้านเสรีเพลส หมู่ที่ 7 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังห
เข้าชม : [172]
13 / ก.พ. / 2563 : กิจกรรมในกศน.ตำบล
วิชาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) วิชาผ้าด้นมือ (ซองใส่แว่นตา)
วิชาผ้าด้นมือ (ซองใส่แว่นตา) ระหว่างวันที่ 2ึ7 และ 28 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 7 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีอาจารย์นภาพร พัฒนนันทพันธ์ เป็นวิทยากรผู้สอน
เข้าชม : [188]
13 / ก.พ. / 2563 : กิจกรรมในกศน.ตำบล
หลักสูตรระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) วิชาผ้าด้นมือ (ซองใส่โทรศัพท์)
วิชาผ้าด้นมือ (ซองใส่โทรศัพท์) ระหว่างวันที่ 25 และ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีอาจารย์นภาพร พัฒนนันทพันธ์ เป็นวิทยากรผู้สอน
เข้าชม : [178]
13 / ก.พ. / 2563 : กิจกรรมในกศน.ตำบล
การศึกษาเพื่อพัฒาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น
วิชาชีพหลักสูตรระยั้น รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ จำนวน 35 ชั่วโมง วิชาการจัดดอกไม้สด (ทำช่อบูเก้) ระหว่างวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เข้าชม : [176]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 

    กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม 104 หมู่ที่7 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73120
  
โทรสาร 034-225196 , 034-225195  

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี