[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ประวัติกศน.ตำบลกระทุ่มล้ม

 

ประวัติความเป็นมา

กศน.ตำบล  จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) มติมอบหมายให้สำนักงาน กศน.ปรับบทบาทศูนย์การเรียนชุมชนที่มีความพร้อมเป็น กศน.ตำบลเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่คุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ประชาชนในชุมชน ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระเอนก  สุชาโต รองเจ้าอาวาส  วัดนครชื่นชุ่มให้ใช้หอปริยัติธรรม เป็นสถานที่ตั้งกศน.ตำบลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ให้กับชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง  จึงประกาศจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนชุมชนตั้งแต่วันที่ ๒๒  มิถุนายน ๒๕๔๗ เป็นต้นมา 

        

       

    


   เข้าชม : 1890
 
 

    กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม 104 หมู่ที่7 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73120
  
โทรสาร 034-225196 , 034-225195  

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี