[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ประวัติ กศน.อำเภอพุทธมณฑล

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

 

ข้อมูลพื้นฐาน  ประวัติ  ที่ตั้ง สถานศึกษา          

ชื่อสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพุทธมณฑล                       
Phutthamonthon
District Non-Formal and Informal Education Centre

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพุทธมณฑล  ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2536 และกรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้มีคำสั่งที่ 94/2537  ลงวันที่ 18  มกราคม พ.ศ. 2537 แต่งตั้งให้ นางจุฑารัตน์  ฉิมวงษ์  ปฏิบัติราชการในหน้าที่หัวหน้าศูนย์บริการการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ได้ขอใช้สถานที่บริเวณชั้น 2 ของอาคารที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล เป็นที่ปฏิบัติงาน และวันที่ 23 พฤษภาคม  พ.ศ. 2537  กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้มีคำสั่งที่ 940/2537 แต่งตั้งให้ นางวิริตา  พูลสุข  มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยได้ดำเนินการประสานขอใช้ที่ดินราชพัสดุ จำนวน 200 ตารางวา จากอำเภอพุทธมณฑล ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกันเพื่อก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอพุทธมณฑล ต่อมากรมการปกครองได้ยินยอมให้ใช้ประโยชน์ ตามหนังสือที่  นฐ 0018/15946  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2540  จากนั้นได้ดำเนินการขอความเมตตาอนุเคราะห์จาก     สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ขอรับความอุปถัมภ์สร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอพุทธมณฑล   ตามแบบกรมการศึกษานอกโรงเรียน  ชั้น 2 จัดเป็นสำนักงานศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพุทธมณฑล  พระเดชพระคุณได้เมตตามาเป็นประธานทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 ซึ่งเปิดทำการจนถึงปัจจุบันนี้

ที่ตั้ง              

เลขที่ 229 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมรหัสไปรษณีย์ 73170

โทรศัพท์ 0-2889-3873 โทรสาร 0-2441-9525 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :  Phutthamonthon.nfe@gmail.com 
           
Facebook : ประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอพุทธมณฑล

Website :http://nkp.nfe.go.th/7307

 เข้าชม : 2409
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 229 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170
  
โทรสาร 02-4419525 , 02-8793873 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี