[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ประชาสัมพันธ์ผลการจัดกิจกรรม กศน. : ทั้งหมด
  

4 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา สกร.อำเภอพุทธมณฑล ครั้งที่ 2/2566
เรียน นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพุทธมณฑล ขอรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา สกร.อำเภอพุทธมณฑล ครั้งที่ 2/2566 วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทธมณฑล โดยมีนายทวีศักดิ์ วิสิษฎางกูร ประธานคณะกรรมกา
เข้าชม : [244]
3 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกองค์กรนักศึกษาในระดับสกร.อำเภอพุธมณฑล
วันที่ 3 ธันวาคม 2566 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพุทธมณฑลได้มอบหมายให้นางสาวนงนุช สถาพร ครูผู้ช่วย จัดการประชุมองค์กรนักศึกษา ระดับ ศกร.ตำบล เพื่อคัดเลือก ประธานองค์กรนักศึกษา และคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ในระดับ สกร.อำเภอ เพื่อ ส่งเสริมและส
เข้าชม : [87]
1 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จกรรม ชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรวิชาผ้าด้นมือ (กระเป๋าหกเหลี่ยมปากรูด)
วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอพุทธมณฑลมอบหมายให้นางนงค์นุช พัฒนศักดิ์ศิริ ครูกศน.ตำบลมหาสวัสดิ์ จัดส่งเสริมอาชีพ ของ ศกร.ตำบลมหาสวัสดิ์ กิจกรรม ชั้นเรียนวิชาชีพ หลั
เข้าชม : [85]
1 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมการติดตามข้อมูลนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565
วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพุทธมณฑล มอบหมายให้ นางสาวนงนุช สถาพร ครูผู้ช่วย และนางสาววลีพร ใจตั้ง ครูอาสาสมัคร กศน. เข้าร่วมประชุมการติดตามข้อมูลนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องปร
เข้าชม : [87]
1 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการถอดบทเรียนการพัฒนาระบบนิเทศติดตามออนไลน์ ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอก
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทธมณฑล นำคณะครู เข้าร่วมโครงการถอดบทเรียนการพัฒนาระบบนิเทศติดตามออนไลน์ ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอก ระบบระดับการ
เข้าชม : [73]
1 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันลอยกระทง
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทธมณฑล มอบหมายให้ ศกร.ตำบลศาลายา ศกร.ตำบลมหาสวัสดิ์ และ ศกร.ตำบลคลองโยง จัดโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (สื
เข้าชม : [25]
9 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมร่วมกับ ธกส.
วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพุทธมณฑล ได้มอบหมายให้ นางสาวนงนุช สถาพร ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน ณ ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เข้าชม : [69]
4 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการอ่าน
ขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ \"13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร\" โดยสามารถอ่านหนังสือผ่านสื่ออนไลน์(E-Book) และร่วมทำแบบทดสอบความรู้หลังการอ่านเพื่อรับเกียรติบัตรสำหรับผ
เข้าชม : [71]
4 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ประจำปี 2566
รายงานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นำโดยนางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพุทธมณฑล
เข้าชม : [65]
4 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม
วันที่ 26-28 กันยายน 2566 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทธมณฑล มอบหมายให้ นางสาวนงนุช สถาพร ครูผู้ช่วย และ นางสาวศุวาริน เกิดวัน ครู ศกร.ตำบล เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ สำหร
เข้าชม : [73]
4 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำงานร่วมกับราชภัฏนครปฐม
29 กันยายน 2566 ผอ.ธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทธมณฑล และบุคลากร สกร.อำเภอพุทธมณฑล เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อหาแนวทางในการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการสร้างอาชีพจากผักตบชวา BCG โดยได้รั
เข้าชม : [58]
4 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำงานร่วมกับราชภัฏนครปฐม
1 ตุลาคม 2566 ผอ.ธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทธมณฑล และบุคลากร สกร.อำเภอพุทธมณฑล คณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และคณะทำงานภาคกลาง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เข้าร่วมจัดทำเวทีเพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมาย (ครั้
เข้าชม : [40]
10 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลารับสมัคร นศ.ใหม่
กศน.อำเภอพุทธมรฑล ขยายเวลารับสมัครนักษึกษาใหม่ 2/2564 ถึงวันที่ 12 พ.ย. 2564
เข้าชม : [374]
2 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มิติประสบการณ์และประเมินสภาพจริง ของนักศึกษาเทียบระดับ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอพุทธมณฑล จัดการสอบมิติประสบการณ์และประเมินสภาพจริง ของนักศึกษาเทียบระดับ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณพล จ.นครปฐม
เข้าชม : [447]
2 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณิตศาสตร์
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.อำเภอพุทธมณฑล จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณิตศาสตร์ โดยนางเยาวรักษ์ บุญจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ณ หอประชุมอำเ
เข้าชม : [450]
2 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณิตศาสตร์
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.อำเภอพุทธมณฑล จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณิตศาสตร์ โดยนางเยาวรักษ์ บุญจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ณ หอประชุมอำเ
เข้าชม : [421]
10 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วประชุมกับนายอำเภอพุทธมณฑล
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางเยาวรักษ์ บุญจันทร์ ผอ.กศน.พุทธมณฑล เข้าร่วมประชุมพิจารณาอนุญาตให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา ในสถานศึกษาที่มีภูมิลำเนาอื่นนอกจากพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งไม่รวมถึงจังหวัดสมุทรสาคร เข้ามาเรียนหรือปฏิบั
เข้าชม : [355]
21 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 มกราคม 2564 รับการนิเทศฯ
วันที่ 20 มกราคม 2564 นางเยาวรักษ์ บุญจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล คณะครูและบุคลากร รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จากคณะนิเทศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
เข้าชม : [235]
10 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินคัดเลือก กศน.ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ณ กศน.ตำบลคลองโยง
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม และนางอัญชลี ปสันตา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินคัดเลือก กศน.ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ณ กศน.ตำบลคลองโยง โดยนางเยาวรักษ์ บุญจันทร์ ผ
เข้าชม : [308]
28 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบซ่อม ม.ปลาย 2/2562
วันที่ 25 มีนาคม 2563 กศน.อำเภอพุทธมณฑล ดำเนินการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (สอบซ่อม) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ Google Form
เข้าชม : [325]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 229 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170
  
โทรสาร 02-4419525 , 02-8793873 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี