[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
2 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยรับสมัครนักศึกษาใหม่
จะออกบูธรับสมัครนักศึกษา ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567
เข้าชม : [72]
13 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครปีการศึกษา 1/2567
เปิดรับสมัครแล้วนะคะ เตรียมเอกสารตามรูปภาพได้เลยค่ะ
เข้าชม : [149]
4 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าสอบ N-net
สถิติการเข้าสอบ N-net
เข้าชม : [129]
4 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดนครปฐม ในการนิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจ สนามสอบการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net) ของ สกร.อำเภอพุทธมณฑล
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพุทธมณฑล นำคณะบุคลากร ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปุญญชุณห์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และนายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดนครปฐม ในการนิเทศ ติดตาม และให
เข้าชม : [138]
4 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมนิเทศการจัดศึกษาตามอัธยาศัย และแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วันที่ 23 ธันวาคม 2567 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพุทธณฑล มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอพุทธมณฑล ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยได้ร่วมนิเทศการจัดศึกษาตามอัธยาศัย และแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ ห้องสมุดประชาชนอำ
เข้าชม : [80]
4 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว
วันที่ 22 มกราคม 2567 นางสาวธนทรสาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพุทธมณฑล พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้ารับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับทอง ประจำปี 2566 ณ สกร.อำเภอพุทธมณฑล ตำบลศาลายา
เข้าชม : [94]
4 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมขบวนพาเหรดกิจกรรมกีฬาคุรุสัมพันธ์
วันที่ 15 มกราคม 2567 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทธมณฑล นำคณะครูเข้าร่วมขบวนพาเหรดกิจกรรมกีฬาคุรุสัมพันธ์ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดไร่ชิงวิท
เข้าชม : [57]
14 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
วันที่ 13 มกราคม 2567 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพุทธมณฑล มอบหมายให้นางสาวศุวาริน เกิดวัน ครู กศน.ตำบล และนางสาววรพรรณ แสนโท บรรณารักษ์ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยจัดเป็นกิจกรรมซุ้มเกมส์ มอบทุนการศึกษา และ ส่งเสริมการอ่า
เข้าชม : [52]
14 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมการใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Line Official สำหรับครูผู้สอน
วันที่ 11 มกราคม 2567 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพุทธมณฑล มอบหมายให้ นางสาวนงนุช สถาพร ครูผู้ช่วย และนางสาวศุวาริน เกิดวัน ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมการใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Line Official สำหรับครูผู้สอน ณ ห้องประชุมสำนักงาน&
เข้าชม : [55]
14 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งต่อให้เด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก - มูลนิธิเด็กเด็ก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
วันที่ 10 มกราคม 2567 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพุทธมณฑล ครู และบุคลากร สกร.อำเภอพุทธมณฑล ส่งมอบสิ่งของให้กับ สำนักงาน สกร.จังหวัดนครปฐม เพื่อนำไปแบ่งปันส่งต่อให้เด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก - มูลนิธิเด็กเด็ก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
เข้าชม : [59]
14 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบทดสอบปลายภาคเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2​ ปีการศึกษา 2566 (รายวิชาเลือกเสรี)​
วันที่ 8-10 มกราคม 2567 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพุทธมณฑล มอบหมายให้ นางสาวนงนุช สถาพร ครูผู้ช่วย และนางสาววลีพร ใจตั้ง ครูอาสาสมัคร กศน.เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบทดสอบปลายภาคเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั
เข้าชม : [66]
4 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\"ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ\"
วันที่ 3 มกราคม 2567 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพุทธมณฑล และคณะบุคลากรได้ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/ด่านตรวจ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 \"
เข้าชม : [64]
2 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม (ดีราษฎร์รังสฤษดิ์)
วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพุทธมณฑล มอบหมายให้ นางสาวศุวาริน เกิดวัน ครู กศน.ตำบล นางสาวอรอนงค์ สุทธิเวชกุล ครู กศน.ตำล และนางสาววรพรรณ แสนโท บรรณารักษ์ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคค
เข้าชม : [64]
2 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการมอบบ้านกาชาด
เมื่อวันที่ 21 ธค.66 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพุทธมณฑล ได้มอบหมายให้ นางสาวนงนุช สถาพร ครูผู้ช่วย นางสาวนงค์นุช พัฒนศักดิ์ศิริ ครูกศน.ตำบลมหาสวัสดิ์ และ นางสาวอรอนงค์ สุทธิเวชกุล ครูกศน.ตำบลคลองโยง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการมอบบ้านกาชาด เฉล
เข้าชม : [65]
2 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพุทธมณฑลได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่าง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทธมณฑล กับ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) ณ โรงเรียนวัดมะเกล
เข้าชม : [57]
2 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพุทธมณฑล และนายชัชวัสส วกสุดจิต ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดสาลวัน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ สกร.อำเภอพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
เข้าชม : [52]
18 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รงการพัฒนากาย ใจ จิตวิทยาศาสตร์ เสริมสร้าง \"Soft Power\" สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ันที่ 16 ธันวาคม 2566 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนากาย ใจ จิตวิทยาศาสตร์ เสริมสร้าง \"Soft Power\" สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ณ พุท
เข้าชม : [61]
18 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ารจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี๒๕๖๖ (World Soil Day ๒๐๒๓) \"ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุข อย่างยั่งยืน\" \"Sustainable Soil and Water for Better Life\"
วันที่ 14 ธ.ค. 66 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพุทธมณฑล พร้อมด้วย นางสุภา นานกลาง ครูชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี๒๕๖๖ (World Soil Day ๒๐๒๓) \"ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุข อย่างยั่งยืน\" \"Sustainable Soil and Water
เข้าชม : [57]
18 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายผลโครงการถอดบทเรียนการพัฒนาระบบนิเทศติดตามออนไลน์ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
นที่ 13 ธันวาคม 2566 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทธมณฑล นำทีมวิทยากร ขยายผลโครงการถอดบทเรียนการพัฒนาระบบนิเทศติดตามออนไลน์ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐา
เข้าชม : [64]
6 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพชมรมอาสายุวกาชาด เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
วันที่ 6 - 7 ธ.ค. 66 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพุทธมณฑล พร้อมด้วย นางสาวนงนุช สถาพร ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพชมรมอาสายุวกาชาด เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ณ โรงแรมใบหยก เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร#ภา
เข้าชม : [74]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 229 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170
  
โทรสาร 02-4419525 , 02-8793873 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี