[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
9 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ พศ. 2566 และเข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ท่านบุญเลิศ ตองติดรัมย์
วันที่ 4 มกราคม 2566 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล นำคณะบุคลากร มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ พศ. 2566 และเข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ท่านบุญเลิศ ตองติดรัมย์ ในการเข้ามาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดนครปฐม พร้อมรับฟังนโยบา
เข้าชม : [189]
16 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการการแข่งขันกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายาเกมส์ ครั้งที่ 7
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล มอบหมายให้นางสาวนงนุช สถาพร ครูผู้ช่วย และนางสาวศุวาริน เกิดวัน ครูกศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการการแข่งขันกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายาเกมส์ ครั้งที่ 7 ณ วิทยาลัยนาฎศิลป์และมหาวิทยาลั
เข้าชม : [209]
24 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการวัยรุ่น วัยคิด พิชิตปัญหา พัฒนาสุขภาพกายใจ ของโรงเรียนบ้านคลองโยง
24 พฤศจิกายน 2565 ผอ.ธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล มอบหมายให้บุคลากร นำโดย นางสาวนงนุช สถาพร ครูผู้ช่วย ครู กศน.ตำบล บรรณารักษ์อัตราจ้าง และพนักงานบริการ ร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการวัยรุ่น วัยคิด พิชิตปัญหา พัฒนาสุขภาพกายใจ ของโรงเรียนบ้าน
เข้าชม : [230]
1 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จิตอาสา ซ่อ สร้าง ล้างใหม่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล มอบหมายให้ นางสาวนงนุช สถาพร ครูผู้ช่วย และนางสาวกาณฑ์วิชญา ซาวคำ บรรณารักษ์ เข้าร่วมกิจกรรม “กศน.จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วม” ณ สำนักงาน กศน.จังหวัด
เข้าชม : [174]
19 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสถานศึกษาพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ศตวรรษที่ 21
วันที่ 19 ตุลาคม 2565 กศน.อำเภอพุทธมณฑล จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรสถานศึกษาพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และภาคีเครือข่าย เพื่อให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยี สร้างแอปพลิเคชั่น ด้านระบบช่วยเหลือผู้เรียน อำนวย
เข้าชม : [217]
19 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ในวันที่ 15-17 ตุลาคม 2565 กศน.อำเภอพุทธมณฑล จัดโครงการสัมมนาผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ เรื่อง จิตอาสา และเศรษฐ
เข้าชม : [210]
13 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต
วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล คณะครู และนักศึกษา กศน.อำเภอพุทธมณฑล เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล ต
เข้าชม : [155]
7 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินองค์กรนักศึกษา
วันที่ 7 เมษายน 2565 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล คณะครู และ ประธานองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอพุทธมณฑล เข้ารับการประเมินองค์กรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (google meet) ณ กศน.อำเภอพุทธมณฑล หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุ
เข้าชม : [262]
7 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จิตอาสา วันจักรี
วันที่ 6 เมษายน 2565 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล และนางสาวกาณฑ์วิชญา ซาวคำ ครู ศรช. เข้าร่วมกิจกรรมจิอาสาเนื่องในวันสำคัญของไทย (วันจักรี) ณ วัดเกาะวังไทร ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เข้าชม : [271]
4 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเงินเยียวยา นักศึกษา กศน.
วันที่ 4 เมษายน 2565 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินการมอบเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษาอายุไม่เกิ
เข้าชม : [354]
14 / ก.พ. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจิตอาสารู้สำนึกในบุญคุณบูรพมหากษัตริย์ไทย
วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.อำเภอพุทธมณฑล จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการจิตอาสารู้สำนึกในบุญคุณบูรพมหากษัตริย์ไทย โดยมี นายธวัชชัย แก้วคงคา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และนายไชยเดช ไฝทอง เป็นวิทยา
เข้าชม : [313]
4 / ก.พ. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.
วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล นำคณะครูและบุคลากร และ นักศึกษา กศน.อำเภอพุทธมณฑล เข้าร่วมโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ณ กศน.อำเภอพุทธมณฑล หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เข้าชม : [313]
20 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับการนิเทศ ติดตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 20 มกราคม 2565 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล และคณะบุคลากร กศน.อำเภอพุทธมณฑล รับการนิเทศ ติดตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากนายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.กทม. รักษ
เข้าชม : [233]
17 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข
วันที่ 17 มกราคม 2565 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล และคณะบุคลากร กศน.อำเภอพุทธมณฑล รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาค
เข้าชม : [221]
15 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน
วันที่ 15 มกราคม 2565 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล และนางสาวอรุณวรรณ แสงทอง ครูขำนาญการ ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล และพื้นที่ใกล้เคียง มีผู้เข้าร่วมกิจกร
เข้าชม : [244]
14 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่
วันที่ 14 มกราคม 2565 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ของห้องสมุดประชาชนอำเภอ พุทธมณฑล โดยมีนางสาวพลอยชมภู ลาภเสริมส่ง บรรณารักษ์ และบุคลากร กศน.อำเภอพุทธมณฑล เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม
เข้าชม : [225]
14 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศ.ค.ส. ศึกษาธิการ ส่งความสุข ให้กับโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
วันที่ 14 มกราคม 2565 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล และบุคลากร กศน.อำเภอพุทธมณฑล ดำเนินการส่งมอบของขวัญ ภายใต้ “โครงการ สำนักงาน กศน. ส่งความสุขสู่น้องปีที่ 3” ให้กับโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ ณ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ หมู่
เข้าชม : [175]
12 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/2564
วันที่ 12 มกราคม 2565 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล นางสาวอรุณวรรณ แสงทอง ครูชำนาญการ และนางสาวกาณฑ์วิชญา ซาวคำ ครู ศรช. เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการ
เข้าชม : [161]
11 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศ.ค.ส. ศึกษาธิการ ส่งความสุข ให้กับโรงเรียนวัดสุวรรณาราม (ดีราษฎร์รังสฤทธิ์)
วันที่ 11 มกราคม 2565 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล และบุคลากร กศน.อำเภอพุทธมณฑล ดำเนินการส่งมอบของขวัญ ภายใต้ “โครงการ สำนักงาน กศน. ส่งความสุขสู่น้องปีที่ 3” ให้กับโรงเรียนวัดสุวรรณาราม (ดีราษฎร์รังสฤทธิ์) ณ โรงเรียนวัดสุวรรณา
เข้าชม : [172]
10 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สวัสดีปีใหม่ ภาคีเครือข่าย
วันที่ 10 มกราคม 2565 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล นำคณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอพุทธมณฑล กราบนมัสการขอพรปีใหม่ พระครูบวรธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดมะเกลือ เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล และสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565
เข้าชม : [168]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 229 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170
  
โทรสาร 02-4419525 , 02-8793873 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี