[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
7 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ 1 อาชีพ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน พ.ศ.2565
วันที่ 7 มกราคม 2565 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล คณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอพุทธมณฑล จัดกิจกรรม 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ 1 อาชีพ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน พ.ศ.2565 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน การทำครอง
เข้าชม : [192]
6 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศ.ค.ส. ศึกษาธิการ ส่งความสุข
วันที่ 6 มกราคม 2565 นางสาวธนพร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล เข้าร่วมกิจกรรม ศ.ค.ส. ศึกษาธิการ ส่งความสุข โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ณ โรงเรียนบ้านหนองครึม ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
เข้าชม : [234]
24 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอพุทธมณฑล ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพุทธมณฑล หมู่ที่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
เข้าชม : [248]
23 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการนำเสนอผลงานการดำเนินงานวิชาการฯ
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงาน การดำเนินงานวิชาการด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม
เข้าชม : [253]
21 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับ รักษาการ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม คนใหม่
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ พุทธมณฑล และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. กทม. เนื่องในโอกาสรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ณ สำนักงาน กศน.จ
เข้าชม : [239]
17 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาฯ
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล มอบหมายให้ นางนงค์นุช พัฒนศักดิ์ศิริ ครู กศน.ตำบล และ นางสาววลีพร ใจตั้ง ครูอาสาสมัคร กศน. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายสำหรับ การจัดการศึกษานอกระบบระดับการ
เข้าชม : [269]
9 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ สำนักงาน กศน.ส่งความสุขให้น้องปีที่ 3
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล และบุคลากร กศน.อำเภอพุทธมณฑล ดำเนินการส่งมอบสิ่งของบริจาค ภายใต้ “โครงการ สำนักงาน กศน.ส่งความสุขให้น้องปีที่ 3” เพื่อส่งต่อความรัก ความสุข จากพี่สู่น้องทั่วประเทศ ในห้วงวันขึ้นป
เข้าชม : [252]
8 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาอาชีพ
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล มอบหมายให้นางสาวอรุณวรรณ แสงทอง ครูชำนาญการ นางนงค์นุช พัฒนศักดิ์ศิริ ครู กศน.ตำบล และ นางสาวเจนจิรา จีนเหียน ครู ศรช. เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษานอกร
เข้าชม : [229]
8 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันคล้ายวันพระราชสมภพฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล คณะครู บุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอพุทธมณฑล เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธา
เข้าชม : [284]
3 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ฯ
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 2 ของนางพัสสรณ์สิริ สุขเสงี่ยม รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอ
เข้าชม : [273]
1 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศเทียบระดับการศึกษา 2/2564
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานเปิด โครงการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณพล จ.นครปฐม
เข้าชม : [231]
29 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล และนางสาวอรุณวรรณ แสงทอง ครูชำนาญการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา
เข้าชม : [243]
12 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศ กศน.ตำบล
นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล และนางสาวอรุณวรรณ แสงทอง ครูชำนาญการ ลงพื้นที่นิเทศ กศน.ตำบลมหาสวัสดิ์ กศน.ตำบลศาลายา และ กศน.ตำบลคลองโยง
เข้าชม : [215]
10 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับมอบเกียรติบัตรที่มีผลคะแนนเฉลี่ย (N-NET) ภาคเรียนที่ 1/2564 ผ่านเป้าหมายขั้นสูง
วันที่ 8 พ.ย. 64 รับมอบเกียรติบัตรที่มีผลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 1/2564 ผ่านเป้าหมายขั้นสูง ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดนครปฐม
เข้าชม : [232]
2 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบมิติประสบการณ์และประเมินสภาพจริง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอพุทธมณฑล จัดการสอบมิติประสบการณ์และประเมินสภาพจริง ของนักศึกษาเทียบระดับ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณพล จ.นครปฐม
เข้าชม : [408]
2 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.อำเภอพุทธมณฑล จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณิตศาสตร์โดยนางเยาวรักษ์ บุญจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมณ หอประชุ
เข้าชม : [388]
10 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมพิจารณาให้บุคลากรนอกพื้นที่มาปฏิบัติงาน
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางเยาวรักษ์ บุญจันทร์ ผอ.กศน.พุทธมณฑล เข้าร่วมประชุมพิจารณาอนุญาตให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา ในสถานศึกษาที่มีภูมิลำเนาอื่นนอกจากพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งไม่รวมถึงจังหวัดสมุทรสาคร เข้ามาเรียนหรือปฏิ
เข้าชม : [432]
7 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบกลางภาค 2/2563
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 คณะ​นิเทศจาก สนง.กศน.จังหวัดนครปฐม และนางเยาวรักษ์ บุญจันทร์ ผอ.กศน.พุทธมณฑล และคณะ นิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจนักศึกษา ในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้มาตรการการป้องกัน ควบคุมการ แพ
เข้าชม : [385]
5 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้ารับการตรวจประเมินสถานศึกษา
กศน.อำเภอพุทธมณฑล เข้ารับการตรวจประเมินความพร้อมการเปิดเรียน จากสาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล ผลการตรวจมีครบทุกมาตรการ และให้ปฏิบัตืตามมาตรการโควิดอย่างเคร่งครัด
เข้าชม : [360]
21 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
20 ม.ค. 64 รับการนิเทศฯ
วันที่ 20 มกราคม 2564 นางเยาวรักษ์ บุญจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล คณะครูและบุคลากร รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จากคณะนิเทศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
เข้าชม : [221]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 229 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170
  
โทรสาร 02-4419525 , 02-8793873 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี