ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง aynfe@ayutt.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
747 3 ส.ค. 63 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3-4 เพิ่มเติม สารบรรณกลาง 2 แห่ง |1
746 3 ส.ค. 63 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3-4 เพิ่มเติม สารบรรณกลาง 17 แห่ง |16
745 3 ส.ค. 63 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3-4 เพิ่มเติม สารบรรณกลาง 17 แห่ง |16
744 3 ส.ค. 63 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3-4 เพิ่มเติม สารบรรณกลาง 2 แห่ง |2
743 3 ส.ค. 63 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3-4 เพิ่มเติม สารบรรณกลาง 17 แห่ง |17
742 3 ส.ค. 63 ทั่วไป  แจ้งรับคู่มือแนวทางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (สำหรับนักศึกษา และครู กศน.) สารบรรณกลาง 23 แห่ง |19
741 3 ส.ค. 63 ด่วนที่สุด  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สารบรรณกลาง 23 แห่ง |19
740 3 ส.ค. 63 ด่วนที่สุด  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สารบรรณกลาง 8 แห่ง |4
739 3 ส.ค. 63 ทั่วไป  ขอเชิญประชุมโครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ จังหวัดนครปฐม สารบรรณกลาง 8 แห่ง |4
738 3 ส.ค. 63 ด่วนที่สุด  การเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.พรีเมี่ยม (เพิ่มเติม) สารบรรณกลาง 6 แห่ง |6
737 31 ก.ค. 63 ทั่วไป  การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป สารบรรณกลาง 3 แห่ง |2
736 31 ก.ค. 63 ทั่วไป  การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สารบรรณกลาง 8 แห่ง |7
735 31 ก.ค. 63 ทั่วไป  แจ้งมติมหาเถรสมาคม(กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง)ประจำปีการศึกษา 2563 สารบรรณกลาง 23 แห่ง |22
734 31 ก.ค. 63 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) สารบรรณกลาง 17 แห่ง |17
733 31 ก.ค. 63 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) สารบรรณกลาง 17 แห่ง |17
732 31 ก.ค. 63 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) สารบรรณกลาง 17 แห่ง |16
731 31 ก.ค. 63 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) สารบรรณกลาง 17 แห่ง |17
730 31 ก.ค. 63 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) สารบรรณกลาง 2 แห่ง |2
729 31 ก.ค. 63 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) สารบรรณกลาง 2 แห่ง |2
728 31 ก.ค. 63 ทั่วไป  รายงานการส่งเสริมการศึกษาต่อ กศน.อำเภอกำแพงแสน 2 แห่ง |1
727 31 ก.ค. 63 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) สารบรรณกลาง 17 แห่ง |17
726 31 ก.ค. 63 ทั่วไป  รายงานการอยู่เวรรักษาการณ์ เดือน สิงหาคม 2563 กศน.อำเภอกำแพงแสน 17 แห่ง |16
725 31 ก.ค. 63 ทั่วไป  เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 สารบรรณกลาง 8 แห่ง |7
724 31 ก.ค. 63 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3-4 เพิ่มเติม สารบรรณกลาง 17 แห่ง |17
723 31 ก.ค. 63 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3-4 เพิ่มเติม สารบรรณกลาง 17 แห่ง |17
722 31 ก.ค. 63 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3-4 เพิ่มเติม สารบรรณกลาง 17 แห่ง |17
721 31 ก.ค. 63 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3-4 เพิ่มเติม สารบรรณกลาง 17 แห่ง |1
720 31 ก.ค. 63 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ ครู กศน. สารบรรณกลาง 18 แห่ง |18
719 31 ก.ค. 63 ทั่วไป  แจ้งกำหนดการประเมิน การขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด สารบรรณกลาง 17 แห่ง |17
718 31 ก.ค. 63 ด่วนที่สุด  แจ้งกำหนดการประเมิน การขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด สารบรรณกลาง 17 แห่ง |17
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System