ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง aynfe@ayutt.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
5340 27 ก.ย. 66 ทั่วไป  การจัดส่งข้อมูล GPAX ของนักศึกษาจบปกติและนักศึกษาตกหล่นทุกระดับประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สารบรรณกลาง 7 แห่ง |2
5339 27 ก.ย. 66 ทั่วไป  เห็นชอบค่าเป้าหมายของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สารบรรณกลาง กศน.อำเภอดอนตูม| -
5338 27 ก.ย. 66 ทั่วไป  โครงการสานสายใย สกร.10 สารบรรณกลาง 7 แห่ง |2
5337 27 ก.ย. 66 ทั่วไป  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สารบรรณกลาง 7 แห่ง |2
5336 27 ก.ย. 66 ทั่วไป  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมืองนครปฐม|1
5335 27 ก.ย. 66 ทั่วไป  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอพุทธมณฑล|1
5334 27 ก.ย. 66 ทั่วไป  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอสามพราน|1
5333 27 ก.ย. 66 ทั่วไป  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอดอนตูม| -
5332 27 ก.ย. 66 ทั่วไป  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอบางเลน| -
5331 27 ก.ย. 66 ทั่วไป  การใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่เบิกมาพักไว้ใช้ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอดอนตูม|1
5330 27 ก.ย. 66 ทั่วไป  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
5329 27 ก.ย. 66 ทั่วไป  ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
5328 27 ก.ย. 66 ทั่วไป  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมืองนครปฐม|1
5327 20 ก.ย. 66 ด่วนที่สุด  รายงานผลการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมืองนครปฐม|1
5326 20 ก.ย. 66 ด่วนที่สุด  แจ้งประกาศองค์ความรู้ที่สำคัญที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อให้นำเสนอในการจัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM Day) ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
5325 20 ก.ย. 66 ทั่วไป  เห็นชอบค่าเป้าหมายของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สารบรรณกลาง กศน.อำเภอกำแพงแสน|1
5324 20 ก.ย. 66 ทั่วไป  เห็นชอบค่าเป้าหมายของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สารบรรณกลาง กศน.อำเภอสามพราน|1
5323 20 ก.ย. 66 ด่วนที่สุด  การรวบรวมข้อมูล facebook fanpage ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
5322 20 ก.ย. 66 ทั่วไป  การจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)ประจำปีงบประมาณ 2566 สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
5321 20 ก.ย. 66 ทั่วไป  ช่องืางการเข้าถึงเกียรติบัตรออนไลน์คลิปวิดิทัศน์ "ภาษาเพื่ออาชีพ" ของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ..ศ.2566 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอพุทธมณฑล|1
5320 20 ก.ย. 66 ทั่วไป  รายงานติดตามผลการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพชุมชนจบแล้วงานทำ (Learn to Earn) สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
5319 20 ก.ย. 66 ทั่วไป  ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างแรงจูงใจและพัฒนาศักยาภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดนครปฐม สารบรรณกลาง 3 แห่ง |3
5318 20 ก.ย. 66 ทั่วไป  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
5317 11 ก.ย. 66 ทั่วไป  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
5316 11 ก.ย. 66 ทั่วไป  การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
5315 11 ก.ย. 66 ทั่วไป  แจ้งการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
5314 11 ก.ย. 66 ด่วนที่สุด  การดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
5313 11 ก.ย. 66 ทั่วไป  ขอประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอการถ่ายทอดสดย้อนหลังการสัมมนา เรื่อง คลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
5312 11 ก.ย. 66 ทั่วไป  แจ้งเวียนหนังสือราชการ สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
5311 11 ก.ย. 66 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลอาสาสมัคร กศน. พ.ศ.2566 สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System