ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง aynfe@ayutt.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
4483 2 ก.พ. 66 ทั่วไป  การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำลงตำแหน่งครู สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
4482 2 ก.พ. 66 ทั่วไป  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอสามพราน|1
4481 2 ก.พ. 66 ทั่วไป  ปฏิทินการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน กศน.กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ฉบับใหม่) สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
4480 2 ก.พ. 66 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์ สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
4479 2 ก.พ. 66 ทั่วไป  การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
4478 2 ก.พ. 66 ด่วนที่สุด  กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
4477 2 ก.พ. 66 ด่วนที่สุด  การสรรหาหรือคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการพัฒนาเป็นนักบริหารการเปลิ่ยนแปลง สำนักงาน กศน. รุ่นที่ 2 สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
4476 2 ก.พ. 66 ด่วนที่สุด  การนิเทศติดตามสนามสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สารบรรณกลาง 3 แห่ง |3
4475 1 ก.พ. 66 ทั่วไป  การตรวจสอบและแก้ไขบทความข้อมูลคลังความรู้ กศน.เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต TKP สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
4474 1 ก.พ. 66 ทั่วไป  สำรวจทำเนียบคลังปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
4473 1 ก.พ. 66 ทั่วไป  การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
4472 1 ก.พ. 66 ทั่วไป  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
4471 1 ก.พ. 66 ทั่วไป  ขอรับเงินคืน สารบรรณกลาง กศน.อำเภอดอนตูม|1
4470 1 ก.พ. 66 ทั่วไป  ขอบุคลากรในการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลครูชาย ในการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ระดับภาคกลาง 2566 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอนครชัยศรี|1
4469 1 ก.พ. 66 ทั่วไป  ขอบุคลากรในการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลครูชาย ในการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ระดับภาคกลาง 2566 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอกำแพงแสน|1
4468 1 ก.พ. 66 ทั่วไป  ขอบุคลากรในการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลครูชาย ในการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ระดับภาคกลาง 2566 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอบางเลน|1
4467 1 ก.พ. 66 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ "ทัศนคติของวัยรุ่นไทย ต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ ในช่วงวันวาเลนไทน์" สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
4466 1 ก.พ. 66 ทั่วไป  เปิดรับสมัครตำแหน่ง Learning Innovation and Information Specialist สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
4465 1 ก.พ. 66 ทั่วไป  การรายงานผลการนำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ไปใช้ประโยชน์ สารบรรณกลาง 4 แห่ง |4
4464 1 ก.พ. 66 ทั่วไป  อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
4463 1 ก.พ. 66 ทั่วไป  ซักซ้อมความเข้าใจในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (์ N-Net) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
4462 1 ก.พ. 66 ทั่วไป  การติดตามการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การใช้สื่อเทคโนโลยี Line official สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
4461 30 ม.ค. 66 ทั่วไป  ขอส่งข่าว สคบ. ด้านการคุมครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
4460 30 ม.ค. 66 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ระดับสำนักงาน กศน. จังหวัดกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำปี 2566 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอสามพราน|1
4459 30 ม.ค. 66 ทั่วไป  แจ้งเปลี่ยนแปลงและขอความอนุเคราะห์ สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
4458 30 ม.ค. 66 ทั่วไป  เชิญชวนเข้าร่วมประกวดผลงานศิลปะเยาวชนนานาชาติ สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
4457 30 ม.ค. 66 ทั่วไป  ขอเรียนเขิญร่วมงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติครั้งที่ 22 "สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเทคโนโลยีสู่วิถีพอเพียง" สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
4456 30 ม.ค. 66 ทั่วไป  ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นที่เข้ารับการผึกประสบการณ์ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอสามพราน|1
4455 30 ม.ค. 66 ทั่วไป  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
4454 30 ม.ค. 66 ทั่วไป  ขอเชิญเป็นวิทยากร สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมืองนครปฐม|1
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System