ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง aynfe@ayutt.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
6055 19 เม.ย. 67 ทั่วไป  ประสัมพันธ์การนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สารบรรณกลาง 7 แห่ง |1
6054 19 เม.ย. 67 ทั่วไป  ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา สารบรรณกลาง 7 แห่ง |1
6053 19 เม.ย. 67 ทั่วไป  รางวัล UNESO สารบรรณกลาง 7 แห่ง |1
6052 19 เม.ย. 67 ทั่วไป  การเปิดรับสมัครโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกากลี ครั้งที่ 8 สารบรรณกลาง 7 แห่ง |1
6051 19 เม.ย. 67 ทั่วไป  แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอกำแพงแสน|1
6050 19 เม.ย. 67 ทั่วไป  แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอกำแพงแสน|1
6049 19 เม.ย. 67 ทั่วไป  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ สารบรรณกลาง 7 แห่ง |5
6048 18 เม.ย. 67 ทั่วไป  การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมืองนครปฐม|1
6047 18 เม.ย. 67 ทั่วไป  การดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 สารบรรณกลาง 7 แห่ง |6
6046 18 เม.ย. 67 ด่วนมาก  รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 สารบรรณกลาง 7 แห่ง |6
6045 18 เม.ย. 67 ทั่วไป  ขออนุมัติเห็นชอบแผนการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ไตรมาส 3 ค่าบริหารสำนักงานและค่าสาธารณูปโภค กศน.อำเภอดอนตูม สารบรรณกลาง|1
6044 18 เม.ย. 67 ทั่วไป  ขออนุมัติเห็นชอบแผนการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ไตรมาส 3 ค่าบริหารสำนักงานและค่าสาธารณูปโภค กศน.อำเภอดอนตูม สารบรรณกลาง|1
6043 17 เม.ย. 67 ทั่วไป  กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
6042 17 เม.ย. 67 ทั่วไป  การประเมินระดับการรู้หนังสือของผู้เรียน (การอ่านออกเสียงได้) ภาคเรียนที่ 1 สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
6041 17 เม.ย. 67 ทั่วไป  แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอสามพราน|1
6040 17 เม.ย. 67 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมืองนครปฐม|1
6039 17 เม.ย. 67 ทั่วไป  การออกเอกสารหลักฐานการศึกษาสำหรับผู่ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
6038 17 เม.ย. 67 ทั่วไป  แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอพุทธมณฑล|1
6037 17 เม.ย. 67 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์ สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
6036 17 เม.ย. 67 ทั่วไป  การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู สารบรรณกลาง กศน.อำเภอบางเลน|1
6035 17 เม.ย. 67 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์ สารบรรณกลาง ยกเลิก|ยกเลิก
6034 17 เม.ย. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ระหว่างไตรมาส3 ค่าบริหารสำนักงาน และค่าสาธารณูปโภค สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมืองนครปฐม|1
6033 17 เม.ย. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ระหว่างไตรมาส3 ค่าบริหารสำนักงาน และค่าสาธารณูปโภค สารบรรณกลาง กศน.อำเภอกำแพงแสน|1
6032 17 เม.ย. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ระหว่างไตรมาส3 ค่าบริหารสำนักงาน และค่าสาธารณูปโภค สารบรรณกลาง กศน.อำเภอดอนตูม|1
6031 17 เม.ย. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ระหว่างไตรมาส3 ค่าบริหารสำนักงาน และค่าสาธารณูปโภค สารบรรณกลาง กศน.อำเภอนครชัยศรี|1
6030 17 เม.ย. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ระหว่างไตรมาส3 ค่าบริหารสำนักงาน และค่าสาธารณูปโภค สารบรรณกลาง กศน.อำเภอบางเลน|1
6029 17 เม.ย. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ระหว่างไตรมาส3 ค่าบริหารสำนักงาน และค่าสาธารณูปโภค สารบรรณกลาง กศน.อำเภอพุทธมณฑล|1
6028 17 เม.ย. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ระหว่างไตรมาส3 ค่าบริหารสำนักงาน และค่าสาธารณูปโภค สารบรรณกลาง กศน.อำเภอสามพราน|1
6027 11 เม.ย. 67 ทั่วไป  ขออนุมัติแผนการใช้เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กศน.อำเภอดอนตูม สารบรรณกลาง|1
6026 11 เม.ย. 67 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์พิธีกรภาคสนามงานพิธีบวงสรวงคันไถที่ใช้งานพระราชพิธีพืชมงคล สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมืองนครปฐม|1
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System