ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง aynfe@ayutt.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
6442 12 ก.ค. 67 ทั่วไป  ขอส่งประกาศ สารบรรณกลาง 7 แห่ง |4
6441 12 ก.ค. 67 ทั่วไป  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการถูกทำร้ายและถูกล่วงละเมิดทางเพศ สารบรรณกลาง 7 แห่ง |4
6440 12 ก.ค. 67 ทั่วไป  ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมืองนครปฐม| -
6439 12 ก.ค. 67 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และน้ำปานะ แด่พระภิกษุโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมืองนครปฐม| -
6438 12 ก.ค. 67 ทั่วไป  โครงการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำภาคกลาง สารบรรณกลาง 7 แห่ง |4
6437 11 ก.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอสามพราน|1
6436 11 ก.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอพุทธมณฑล|1
6435 11 ก.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอบางเลน|1
6434 11 ก.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอนครชัยศรี|1
6433 11 ก.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอดอนตูม|1
6432 11 ก.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอกำแพงแสน|1
6431 11 ก.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมืองนครปฐม|1
6430 11 ก.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่ากิจกรรมพัฒนาคุภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอสามพราน|1
6429 11 ก.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่ากิจกรรมพัฒนาคุภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอพุทธมณฑล|1
6428 11 ก.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่ากิจกรรมพัฒนาคุภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอบางเลน|1
6427 11 ก.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่ากิจกรรมพัฒนาคุภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอนครชัยศรี|1
6426 11 ก.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่ากิจกรรมพัฒนาคุภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอดอนตูม|1
6425 11 ก.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่ากิจกรรมพัฒนาคุภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอกำแพงแสน|1
6424 11 ก.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจิจกรรมพัฒนาคุภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมืองนครปฐม|1
6423 11 ก.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจิจกรรมพัฒนาคุภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) สารบรรณกลาง ยกเลิก|ยกเลิก
6422 11 ก.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจิจกรรมพัฒนาคุภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) สารบรรณกลาง ยกเลิก|ยกเลิก
6421 11 ก.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจิจกรรมพัฒนาคุภาพผู้เรียน ภา)คเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) สารบรรณกลาง ยกเลิก|ยกเลิก
6420 11 ก.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจิจกรรมพัฒนาคุภาพผู้เรียน ภา)คเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) สารบรรณกลาง ยกเลิก|ยกเลิก
6419 11 ก.ค. 67 ทั่วไป  ขอเชิญลงทะบะเบียน facebook Page หน่วยงานราชการเพื่อรับเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้า (Blue Tick) สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
6418 11 ก.ค. 67 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
6417 10 ก.ค. 67 ด่วนที่สุด  การย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
6416 10 ก.ค. 67 ทั่วไป  การเสนอประกันอุบัติเหตุ สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
6415 10 ก.ค. 67 ทั่วไป  ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลอินเดีย สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
6414 10 ก.ค. 67 ทั่วไป  อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนารูปแบบการเขียนเว็บไซค์ห้องสมุดประชาชน" สารบรรณกลาง กศน.อำเภอสามพราน|1
6413 10 ก.ค. 67 ทั่วไป  อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนารูปแบบการเขียนเว็บไซค์ห้องสมุดประชาชน" สารบรรณกลาง กศน.อำเภอนครชัยศรี|1
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System