ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง aynfe@ayutt.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
6210 29 พ.ค. 67 ทั่วไป  การดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สารบรรณกลาง 7 แห่ง |6
6209 29 พ.ค. 67 ทั่วไป  ปรับปรุงคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง อำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินเพื่อประโยชน์การศึกษา สารบรรณกลาง 7 แห่ง |6
6208 29 พ.ค. 67 ทั่วไป  สำรวจความต้องการเพื่ปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างของพนักงานราชการต่างหน่วยงาน/สถานศึกษา ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
6207 28 พ.ค. 67 ทั่วไป  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมืองนครปฐม|1
6206 28 พ.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจิจกรรมพัฒนาคุภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ร้อยล่ะ 40) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมืองนครปฐม|1
6205 28 พ.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจิจกรรมพัฒนาคุภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ร้อยล่ะ 40) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอกำแพงแสน|1
6204 28 พ.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจิจกรรมพัฒนาคุภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ร้อยล่ะ 40) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอดอนตูม|1
6203 28 พ.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจิจกรรมพัฒนาคุภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ร้อยล่ะ 40) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอนครชัยศรี|1
6202 28 พ.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจิจกรรมพัฒนาคุภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ร้อยล่ะ 40) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอบางเลน|1
6201 28 พ.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจิจกรรมพัฒนาคุภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ร้อยล่ะ 40) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอพุทธมณฑล|1
6200 28 พ.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจิจกรรมพัฒนาคุภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ร้อยล่ะ 40) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอสามพราน|1
6199 28 พ.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ร้อยล่ะ 40) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมืองนครปฐม|1
6198 28 พ.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ร้อยล่ะ 40) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอกำแพงแสน|1
6197 28 พ.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ร้อยล่ะ 40) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอดอนตูม|1
6196 28 พ.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ร้อยล่ะ 40) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอนครชัยศรี|1
6195 28 พ.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ร้อยล่ะ 40) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอบางเลน|1
6194 28 พ.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ร้อยล่ะ 40) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอพุทธมณฑล|1
6193 28 พ.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีมาศึกษา 2567 (ร้อยละ 40 ) สารบรรณกลาง กศน.อำเภอสามพราน|1
6192 28 พ.ค. 67 ทั่วไป  ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตราการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
6191 28 พ.ค. 67 ทั่วไป  แจ้งรายละเอียดการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมืองนครปฐม|1
6190 28 พ.ค. 67 ทั่วไป  แจ้งรายละเอียดการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน สารบรรณกลาง กศน.อำเภอกำแพงแสน|1
6189 28 พ.ค. 67 ทั่วไป  แจ้งรายละเอียดการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน สารบรรณกลาง กศน.อำเภอดอนตูม|1
6188 28 พ.ค. 67 ทั่วไป  แจ้งรายละเอียดการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน สารบรรณกลาง กศน.อำเภอบางเลน|1
6187 28 พ.ค. 67 ทั่วไป  แจ้งรายละเอียดการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน สารบรรณกลาง กศน.อำเภอพุทธมณฑล|1
6186 28 พ.ค. 67 ทั่วไป  แจ้งรายละเอียดการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน สารบรรณกลาง กศน.อำเภอสามพราน|1
6185 28 พ.ค. 67 ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "เรียนรู้ประวัติศาสตร์ต่อยอดอนาคต" สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
6184 27 พ.ค. 67 ทั่วไป  รายงานผลการจัดทำราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) ในการจัดจ้างปรับปรุงอาคาห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี สารบรรณกลาง กศน.อำเภอกำแพงแสน|1
6183 27 พ.ค. 67 ด่วนมาก  ขอเชิญเข้าร่มประชุมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและแนวทางขับเคลื่อน สารบรรณกลาง 7 แห่ง |7
6182 27 พ.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 - 4 ค่าจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลที่ได้งบประมาณในก่อสร้าง จำนวน 11 แห่ง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมืองนครปฐม|1
6181 27 พ.ค. 67 ทั่วไป  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 - 4 ค่าจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลที่ได้งบประมาณในก่อสร้าง จำนวน 11 แห่ง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอกำแพงแสน|1
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System