จัดซื้อ-จัดจ้าง

4

4

12

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระะบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียน 2/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biddingS__90611735

6-02-63

e-Bidding

1

A1

A2

กศน.อำเภอบางเลน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่บรรณารักษ์(อัตราจ้าง)

new doc 2560-09-26 16.09.21_1