"นครปฐมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย"

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ของ กศน.อำเภอเมืองนครปฐม สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1627445124251

116

16

41

4

4

12

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระะบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียน 2/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biddingS__90611735