กิจกรรมกศน.อำเภอ

โครงการอบรมพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย

บ้านหัวอ่าว ตำบล.บางช้าง   อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

z1

3 มิถุนายน 2562  นางวิบูลผล  พร้อมมูล ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ และ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ศาลากองอำนวยการ  จังหวัดนครปฐม

z2 z3
z4 x1
x2 x3

กศน.อำเภอบางเลน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่บรรณารักษ์(อัตราจ้าง)

new doc 2560-09-26 16.09.21_1