"นครปฐมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย"

กิจกรรมกศน.อำเภอ

10

"</p วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564  นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่บุคลากร ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำสนามสอบ และนักศึกษาผู้เข้าสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก และสนามสอบทุกสนาม โดยมี   นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม นางเยาวลักษ์ บุญจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล พร้อมด้วย ข้าราชการ คณะครู และบุคลากร กศน.จังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สนามสอบทุกสนามได้ถือปฏิบัติตามระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

7  

9

1

11

กศน.อำเภอสามพราน ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี กัณฑ์ที่ 9 กัณฑ์มัทรี ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง

1 2 3 4 6 7 8

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 สภากาชาดไทย  ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต  ณ กศน.อำเภอสามพราน

ในวันที่  1  กันยายน  2562

https://www.facebook.com/sawitree.mumsin/videos/pcb.2836566719704819/2836566349704856/?type=3&theater

1 2 3 4 5

โครงการอบรมพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย

บ้านหัวอ่าว ตำบล.บางช้าง   อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

กศน.อำเภอบางเลน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่บรรณารักษ์(อัตราจ้าง)

new doc 2560-09-26 16.09.21_1