b3
15 มกราคม 2566
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานกศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันครู ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
+13