3060-low-poly-template-4x3
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

14 มกราคม 2561 กศน.อำเภอสามพรานจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”อำเภอสามพราน พร้อมกิจกรรมควันหลงวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

1 (44)

9 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอสามพราน ครั้งที่ 1/2561

โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง

รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธาน

13

2411-20180112100

กศน.อำเภอสามพราน ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 นี้ ณ ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ขอเชิญนะครับ

som

18-20171223100

22-23 ธันวาคม 2560

จัดโครงการอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการ การเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย 

1 (1)

กศน.อำเภอสามพราน จัดโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเรียนรู้โครงงานฐานสะเต็มศึกษา สืบสานกระบวนการคิด ระยะที่ 1 วันที่ 17 ธันวาคม 2560

กศน.อำเภอบางเลน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่บรรณารักษ์(อัตราจ้าง)

new doc 2560-09-26 16.09.21_1

 

12-20170830100

http://nkp.nfe.go.th/7306/index.php?name=news1&file=readnews&id=59