คลังเก็บ

allnkpphoto

White Kindergarten Certificate

White Kindergarten Certificate (2)

White Kindergarten Certificate

 Website ศกร.ตำบล ของของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน สกร.จังหวัดนครปฐม
2
สกร.อำเภอเมืองนครปฐม มี ศกร.ตำบล จำนวน 25 แห่ง
1. ศกร.ตำบลบางแขม 2. ศกร.ตำบลพระประโทน 3. ศกร.ตำบลธรรมศาลา
4. ศกร.ตำบลตาก้อง 5. ศกร.ตำบลมาบแค 6. ศกร.ตำบลสนามจันทร์
7. ศกร.ตำบลดอนยายหอม 8. ศกร.ตำบลถนนขาด 9. ศกร.ตำบลบ่อพลับ
10. ศกร.ตำบลนครปฐม 11. ศกร.ตำบลวังตะกู 12. ศกร.ตำบลหนองปากโลง
13. ศกร.ตำบลสามควายเผือก 14. ศกร.ตำบลทุ่งน้อย 15. ศกร.ตำบลหนองดินแดง
16.  ศกร.ตำบลวังเย็น 17. ศกร.ตำบลโพรงมะเดื่อ 18. ศกร.ตำบลลำพยา
19. ศกร.ตำบลสระกะเทียม 20. ศกร.ตำบลสวนป่าน 21. ศกร.ตำบลห้วยจรเข้
22. ศกร.ตำบลทัพหลวง 23. ศกร.ตำบลหนองงูเหลือม 24. ศกร.ตำบลบ้านยาง
25. ศกร.ตำบลพระปฐมเจดีย์
สกร.อำเภอกำแพงแสน มี ศกร.ตำบล จำนวน 15 แห่ง
 1. ศกร.ตำบลทุ่งขวาง   2. ศกร.ตำบลสระสี่มุม 3. ศกร.ตำบลห้วยหมอนทอง
 4. ศกร.ตำบลทุ่งบัว  5. ศกร.ตำบลวังน้ำเขียว 6. ศกร.ตำบลทุ่งลูกนก
 7. ศกร.ตำบลห้วยม่วง  8. ศกร.ตำบลสระพัฒนา  9. ศกร.ตำบลกระตีบ
10. ศกร.ตำบบลห้วยขวาง  11. ศกร.ตำบลกำแพงแสน  12. ศกร.ตำบลดอนข่อย
 13. ศกร.ตำบลหนองกระทุ่ม  14. ศกร.ตำบลทุ่งกระพังโหม  15. ศกร.ตำบลรางพิกุล
 16. ศกร.เพื่อคนพิการกำแพงแสน
สกร.อำเภอดอนตูม มี ศกร.ตำบล จำนวน 8  แห่ง
 1. ศกร.ตำบลสามง่าม  2. ศกร.ตำบลห้วยพระ  3. ศกร.ตำบลลำเหย
 4. ศกร.ตำบลดอนพุทรา  5. ศกร.ตำบลบ้านหลวง  6. ศกร.ตำบลดอนรวก
 7. ศกร.ตำบลห้วยด้วน   8. ศกร.ตำบลลำลูกบัว
 สกร.อำเภอนครชัยศรี   มี ศกร.ตำบล จำนวน 24  แห่ง
1. ศกร.ตำบลนครชัยศรี 2. ศกร.ตำบลบางกระเบา 3. ศกร.ตำบลวัดแค
  4. ศกร.ตำบลท่าตำหนัก 5. ศกร.ตำบลบางแก้ว 6. ศกร.ตำบลท่ากระชับ
  7. ศกร.ตำบลขุนแก้ว 8. ศกร.ตำบลท่าพระยา 9. ศกร.ตำบลพะเนียด
  10. ศกร.ตำบลบางระกำ 11. ศกร.ตำบลโคกพระเจดีย์ 12. ศกร.ตำบลศีรษะทอง
  13. ศกร.ตำบลแหลมบัว 14. ศกร.ตำบลศรีมหาโพธิ์ 15. ศกร.ตำบลดอนแฝก
  16. ศกร.ตำบลสัมปทวน 17. ศกร.ตำบลวัดสำโรง 18. ศกร.ตำบลบางพระ
  19. ศกร.ตำบลห้วยพูล 20. ศกร.ตำบลวัดละมุด 21. ศกร.ตำบลบางแก้วฟ้า
  22. ศกร.ตำบลลานตากฟ้า 23. ศกร.ตำบลงิ้วราย 24. ศกร.ตำบลไทยาวาส
 สกร.อำเภอบางเลน   มี ศกร.ตำบล จำนวน 15 แห่ง
 
1. ศกร.ตำบลบางเลน 2. ศกร.ตำบลบางปลา 3. ศกร.ตำบลบางหลวง
4. ศกร.ตำบลบางภาษี 5. ศกร.ตำบลบางระกำ 6. ศกร.ตำบลบางไทรป่า
7. ศกร.ตำบลหินมูล 8. ศกร.ตำบลไทรงาม 9. ศกร.ตำบลดอนตูม
  10. ศกร.ตำบลนิลเพชร 11. ศกร.ตำบลบัวปากท่า 12. ศกร.ตำบลคลองนกกระทุง
13. ศกร.ตำบลนราภิรมย์ 14. ศกร.ตำบลลำพญา 15. ศกร.ตำบลไผ่หูช้าง
สกร.อำเภอสามพราน มี ศกร.ตำบล จำนวน 16 แห่ง
1. ศกร.ตำบลตลาดจินดา 2. ศกร.ตำบลยายชา 3. ศกร.ตำบลไร่ขิง
4. ศกร.ตำบลบางเตย 5. ศกร.ตำบลบางช้าง 6. ศกร.ตำบลบางระทึก
7. ศกร.ตำบลคลองจินดา 8. ศกร.ตำบลหอมเกร็ด 9. ศกร.ตำบลทรงคนอง
10. ศกร.ตำบลสามพราน 11.ศกร.ตำบลอ้อมใหญ่ 12. ศกร.ตำบลท่าข้าม
13. ศกร.ตำบลท่าตลาด 14. ศกร.ตำบลกระทุ่มล้ม 15. ศกร.ตำบลบ้านใหม่
16. ศรก.ตำบลตำบลคลองใหม่
สกร.อำเภอพุทธมณฑล มี ศกร.ตำบล จำนวน 3 แห่ง
 1. ศกร.ตำบลศาลายา  2. ศกร.ตำบลมหาสวัสดิ์  3. ศกร.ตำบลคลองโยง

 

White Kindergarten Certificate

White Kindergarten Certificate

White Kindergarten Certificate