123

12

Click  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 

B2

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ คลิ๊ก

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และครู กศน.ตำบล) download (ใหม่)

3060-low-poly-template-4x3
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

14 มกราคม 2561 กศน.อำเภอสามพรานจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”อำเภอสามพราน พร้อมกิจกรรมควันหลงวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

1 (44)

9 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอสามพราน ครั้งที่ 1/2561

โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง

รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธาน

13

2411-20180112100

กศน.อำเภอสามพราน ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 นี้ ณ ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ขอเชิญนะครับ

som

18-20171223100

22-23 ธันวาคม 2560

จัดโครงการอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการ การเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย