กศน.อำเภอบางเลน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่บรรณารักษ์(อัตราจ้าง)

new doc 2560-09-26 16.09.21_1

 

12-20170830100

http://nkp.nfe.go.th/7306/index.php?name=news1&file=readnews&id=59

Odel

สามารถเข้ารายงานตามแบบรายงานด้านล่าง

1. แบบรายงานข้อมูลเชิงปริมาณ ของ กศน.อำเภอ โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

2. ตรวจสอบข้อมูลการรายงานข้อมูลเชิงปริมาณ ของ กศน.อำเภอ โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

Sanpraracha1

ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศาสตร์พระราชากับการจัดการเรียนรู้ (รุ่นที่ 1) ณ หอประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 มีผู้บริหาร กศน.อำเภอ, ข้าราชการครู พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 212 คน โดยผู้เข้าร่วมการอบรมล้วนมีบทบาทหน้าที่ของตนเองในการร่วมขับเคลื่อน ทั้งบทบาทของผู้บริหารและบุคลากรทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ซึ่งจะต้องไปทำหน้าที่เป็นผู้นำในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ที่รับผิดชอบดูแลต่อไป…

Sanpraracha2

0064 0058
0056 0020
0042

สามารถติดตามได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/699270840085453/posts/1666328730046321/

ภาพ : อ.ณัฐณิชา

ข่าว : อ.ปณิชา

0043

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยนางสมบัติ แก้วมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมลูกเสือ กศน. ปฏิญาณตน เพื่ออุทิศตนในการทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงภรณ บดินทรเทพยวรางกูร และยังร่วมพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

สามารถติดตามได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/699270840085453/posts/1665821923430335/ 

28

0066 0076
0085 0087 0057
0044 0088 0084
0079 0046 0027
0016 0038

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : อ.อาทร ,อ.คณิศร

ข่าว : อ.ปณิชา

DSC_0011 copy

ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษา โดยติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลหรือยุทธศาตร์ของกระทรวง เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสรอมผู้สูงอายุ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

สามารติดตามได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/699270840085453/posts/1664302620248932/

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=I-4P7tQs07k&feature=youtu.be

DSC_0176
DSC_4774 DSC_4796 DSC_4793
DSC_0083 DSC_4821 DSC_4818
DSC_0092 DSC_4815 DSC_4807
DSC_0141 DSC_4830 DSC_0028

ภาพ : ชูศักดิ์
ข่าว / บรรยาย : ปณิชา