ข่าวประชาสัมพันธ์

กศน.อำเภอบางเลนร่วมกับ สำนักงานกกต.จังหวัดนครปฐมได้จัดการ อบรมคณะกรรมการ ศส.ปชต. ของ อำเภอบางเลน เพื่อทดแทนและเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเลน โดยนายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอบางเลน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นางจิดาภา บัวทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางเลน และ ผอ.สำนักงานกกต.จังหวัดนครปฐม

1

2016-06-22023713
ประกาศรายชื่อ  ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด  วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการพิเศษ ของ  นางสาววรภัทร  บุณยพรหม  เพื่อเปิดโอกาศให้มีการทักท้วงได้ภายใน  30  วัน  นับแต่วันประกาศ
ผลงาน
ตัวอย่างที่ 1  : ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา A2
ตัวอย่างที่ 2  : ข้อเสนอแนวความคิด  วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น A2
ประกาศ : AK1

d1
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์ รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 3 ตำแหน่ง ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เลขที่ 140 หมู่ 7 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤษภาคม 2560 ภาคเช้าเวลา 08.30 น.- 12.00 น. และภาคบ่าย 13.00 น.- 16.00 น. (แต่งกายชุดสุภาพในวันสมัคร)

คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศและระเบียบการรับสมัคร
ใบสมัคร
วิสัยทัศน์

DSC_0019

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

ร่วมพิธีวางพานพุ่มในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ภาพ/บรรยาย : ปณิชา

FB : https://www.facebook.com/699270840085453/posts/1538868506125678/

Line @ : @mxx2588q