ข่าวประชาสัมพันธ์

S__20512807

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-12.00  น. นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม นำผู้บริหาร กศน.อำเภอ และผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)  เข้ารับฟังแนวนโยบายการขับเคลื่อนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้ใช้ห้องประชุม ในการรับชมการถ่ายทอดผ่านระบบ Video Conference  ในครั้งนี้

14
19
 
13
12
 6  2

 

 

11

07

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562  นางวิบูลผล  พร้อมมูล ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้อำนวยการ กศน. อำเภอ  จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม  ครั้งที่ 1/2562  โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานในที่ประชุม  และยังมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งให้คำปรึกษา  ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม ต่อไป…..

001

002 02
0305 0604

 

a1cf2471bf5e90ae686b325fba6e80de_t

 

 

 

 

 

กศน.อำเภอสามพราน ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 สภากาชาดไทย จัดหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต  วันที่  20 พฤษภาคม 2561 เวลา  09.00 – 12.00 น.  ณ  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

             วันที่  17  พฤษภาคม  2561  กศน.อำเภอสามพราน ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2561โดยมี ผอ.สมมาตร  คงชื่นสิน เป็นประธาน

1 2 3 4 5

                 กศน.ตำบลบางช้าง จัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer   ตำบลบางช้าง ในวันที่ 24-26 เมษายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์เรียนรู้ Smart Farmer) ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เพื่อให้เกษตรกรได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แล้วนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของท้องที่ ประชาชนอยู่ดีกินดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ     พอเพียง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20