รับสมัครงาน

3060-low-poly-template-4x3
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กศน.อำเภอบางเลน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่บรรณารักษ์(อัตราจ้าง)

new doc 2560-09-26 16.09.21_1

nfe20
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล
คลิ๊กประกาศ

nfe20
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
คลิกดูประกาศ1

garuda3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
คลิก ประกาศBK

d1
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์ รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 3 ตำแหน่ง ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เลขที่ 140 หมู่ 7 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤษภาคม 2560 ภาคเช้าเวลา 08.30 น.- 12.00 น. และภาคบ่าย 13.00 น.- 16.00 น. (แต่งกายชุดสุภาพในวันสมัคร)

คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศและระเบียบการรับสมัคร
ใบสมัคร
วิสัยทัศน์

garuda3

 

Picture 048

 

สามารถดาว์นโหลด PDF ได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

garuda3

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

Picture 043

สามารถดาว์นโหลด PDF ได้ที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

d1

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

***************

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014

สามารดาว์นโหลดได้ที่ ที่นี่

ประกาศรับสมัคร ฯ