รับสมัครงาน

slide-2ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้สอนคนพิการ

45

 

ประกาศ

12

Ereq2

123

12

Click  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 

B2

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ คลิ๊ก

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และครู กศน.ตำบล) download (ใหม่)