ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และกศน.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม

Nakhonpathom Provincial Office of The Non-Formal and Informal Education

สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

longhorn-open-mail-cover-envelope-icon-26778 เลขที่ 140 หมู่ที่ 7 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
icon3  โทรศัพท์  0-3439-5104  โทรสาร   0-3439-5105
contact_icon npt_nfedc@nfe.go.th
website-icon-hi http://nkp.nfe.go.th
facebook-icon-1021x1024 สำนักงาน กศนจังหวัดนครปฐม
line_icon@mxx2588q