"นครปฐมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย"

กศน.จังหวัดนครปฐม

2

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการและติดตามประเมินผล กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีประสิทธิภาพ วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัดก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยนำเสนอผลการคำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการฯ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในการประชุมครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร่น่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
34

7

6

8

 

10

"</p วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564  นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่บุคลากร ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำสนามสอบ และนักศึกษาผู้เข้าสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก และสนามสอบทุกสนาม โดยมี   นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม นางเยาวลักษ์ บุญจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล พร้อมด้วย ข้าราชการ คณะครู และบุคลากร กศน.จังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สนามสอบทุกสนามได้ถือปฏิบัติตามระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

7  

9

1

11

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน. ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

1 2
 5  6
 9  10
 12  11
7 4
8 3

 

S__20512807

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-12.00  น. นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม นำผู้บริหาร กศน.อำเภอ และผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)  เข้ารับฟังแนวนโยบายการขับเคลื่อนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้ใช้ห้องประชุม ในการรับชมการถ่ายทอดผ่านระบบ Video Conference  ในครั้งนี้

14
19
 
13
12
 6  2

 

 

DSC_0011 copy

ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษา โดยติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลหรือยุทธศาตร์ของกระทรวง เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสรอมผู้สูงอายุ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

สามารติดตามได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/699270840085453/posts/1664302620248932/

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=I-4P7tQs07k&feature=youtu.be

DSC_0176
DSC_4774 DSC_4796 DSC_4793
DSC_0083 DSC_4821 DSC_4818
DSC_0092 DSC_4815 DSC_4807
DSC_0141 DSC_4830 DSC_0028

ภาพ : ชูศักดิ์
ข่าว / บรรยาย : ปณิชา

34405-pic-14
แจ้งสถานศึกษาในสังกัด จัดทำโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการในปีการศึกษา 2560
โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงได้ที่นี้
nawthang 1
nawthang 2
bab

DSC_0019

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

ร่วมพิธีวางพานพุ่มในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ภาพ/บรรยาย : ปณิชา

FB : https://www.facebook.com/699270840085453/posts/1538868506125678/

Line @ : @mxx2588q