289866683_390036256489737_4421025451934386037_n

ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565  บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยร่วมกันทำบุญถวายภัตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

                                 277171628_390036163156413_2265194515259705984_n

289790615_390036246489738_339390077367730758_n

289850542_390036223156407_3908192912523982273_n

289685833_390036199823076_6625907049096686720_n