1

 

นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.กทม. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม นายสุริยัญ มีจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครปฐม นายสมมาตร คงชื่นสิน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามพราน นายพีรฉัตร อนุวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกำแพงแสน นางจิดาภา บัวทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอนตูม นางรัชนี คงฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนครชัยศรี นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล และนางไพบูรณ์ อยู่จงดี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางเลน เข้าพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการและบริการส่งเสริมสังคม ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุกแห่ง กับ สถาบันรัชต์ภาคย์ RAJAPARK INSTITUTE และมูลนิธิธรรมาภิวัตน์ The Foundation of Globalization Fairness ในโอกาสเดียวกันนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ปรัชญาการวิจัยเพื่อการพัฒนางานปฏิบัติของวิชาชีพครู” ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

2
3