0043

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยนางสมบัติ แก้วมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมลูกเสือ กศน. ปฏิญาณตน เพื่ออุทิศตนในการทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงภรณ บดินทรเทพยวรางกูร และยังร่วมพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

สามารถติดตามได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/699270840085453/posts/1665821923430335/ 

28

0066 0076
0085 0087 0057
0044 0088 0084
0079 0046 0027
0016 0038

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : อ.อาทร ,อ.คณิศร

ข่าว : อ.ปณิชา