อ.ปณิชา

Odel

สามารถเข้ารายงานตามแบบรายงานด้านล่าง

1. แบบรายงานข้อมูลเชิงปริมาณ ของ กศน.อำเภอ โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

2. ตรวจสอบข้อมูลการรายงานข้อมูลเชิงปริมาณ ของ กศน.อำเภอ โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

Sanpraracha1

ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศาสตร์พระราชากับการจัดการเรียนรู้ (รุ่นที่ 1) ณ หอประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 มีผู้บริหาร กศน.อำเภอ, ข้าราชการครู พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 212 คน โดยผู้เข้าร่วมการอบรมล้วนมีบทบาทหน้าที่ของตนเองในการร่วมขับเคลื่อน ทั้งบทบาทของผู้บริหารและบุคลากรทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ซึ่งจะต้องไปทำหน้าที่เป็นผู้นำในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ที่รับผิดชอบดูแลต่อไป…

Sanpraracha2

0064 0058
0056 0020
0042

สามารถติดตามได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/699270840085453/posts/1666328730046321/

ภาพ : อ.ณัฐณิชา

ข่าว : อ.ปณิชา

0043

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยนางสมบัติ แก้วมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมลูกเสือ กศน. ปฏิญาณตน เพื่ออุทิศตนในการทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงภรณ บดินทรเทพยวรางกูร และยังร่วมพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

สามารถติดตามได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/699270840085453/posts/1665821923430335/ 

28

0066 0076
0085 0087 0057
0044 0088 0084
0079 0046 0027
0016 0038

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : อ.อาทร ,อ.คณิศร

ข่าว : อ.ปณิชา

DSC_0011 copy

ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษา โดยติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลหรือยุทธศาตร์ของกระทรวง เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสรอมผู้สูงอายุ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

สามารติดตามได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/699270840085453/posts/1664302620248932/

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=I-4P7tQs07k&feature=youtu.be

DSC_0176
DSC_4774 DSC_4796 DSC_4793
DSC_0083 DSC_4821 DSC_4818
DSC_0092 DSC_4815 DSC_4807
DSC_0141 DSC_4830 DSC_0028

ภาพ : ชูศักดิ์
ข่าว / บรรยาย : ปณิชา

19840181_1613712108639232_1622132273_o

 วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และร่วมแสดงความจงรักภักดี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

สามารถติดตามได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/699270840085453/posts/1664308020248392/

 

20030903_1617066441637132_1157224858_n (1)

 

 

19858902_1613712128639230_1801605987_o 19830015_1613712125305897_998172553_o
19807911_1613712111972565_1217625770_o 19807790_1613712115305898_91223384_o 19840181_1613712108639232_1622132273_o
 19840229_1613712121972564_578767006_o

 

ภาพ / ผอ.ปรเมศวร์
บรรยาย/ ปณิชา

DSC_0019

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

ร่วมพิธีวางพานพุ่มในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ภาพ/บรรยาย : ปณิชา

FB : https://www.facebook.com/699270840085453/posts/1538868506125678/

Line @ : @mxx2588q

ph1

 

สามารดาวน์โหลดได้ที่นี่

ข้อมูลทำแหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญาด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และปราชญ์ชาวบ้าน

garuda3

 

Picture 048

 

สามารถดาว์นโหลด PDF ได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

Neec

สามารถตรวจสอบรายชื่อ PDF ได้ที่นี่

วันที่ 20 ก.พ. 60 เวลา 08.30 – 10.10 , 10.20 – 12.00 , 14.00 – 15.00  กศน.อำเภอเมืองนครปฐม  PDF

วันที่ 21 ก.พ. 60 เวลา 08.30 – 10.10 , 10.20 – 12.00  กศน.อำเภอดอนตูม , 14.00 – 15.40 กศน.อำเภอเมืองนครปฐม 15.50 – 17.30 กศน.อำภอพุทธมณฑล PDF 

วันที่ 23 ก.พ. 60 เวลา 08.30 – 10.10, 10.20 – 12.00 กศน.อำเภอบางเลน 14.00 – 15.40 กศน.อำเภอนครชัยศรี PDF

วันที่ 24 ก.พ. 60 เวลา 08.30 – 10.10 , 10.20 – 12.00 , 14.00 – 15.40 กศน.อำเภอนครชัยศรี PDF

วันที่ 27 ก.พ. 60 เวลา 08.30 – 10.10, 10.20 – 12.00 , 14.00 – 15.40 กศน.อำเภอสามพราน PDF

วันที่ 28 ก.พ. 60 เวลา 08.30 – 10.10 กศน.อำเภอสามพราน  PDF

วันที่ 1 มี.ค. 60 เวลา 08.30 – 10.10, 10.20-12.00, 14.00 – 15.40 กศน.กำแพงแสน PDF 

ปฏิทินการตรวจเลือดครู

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่2 ) พ.ศ2555

 

บรรยาย/ข่าว : ปณิชา