DSC_0011 copy

ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษา โดยติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลหรือยุทธศาตร์ของกระทรวง เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสรอมผู้สูงอายุ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

สามารติดตามได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/699270840085453/posts/1664302620248932/

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=I-4P7tQs07k&feature=youtu.be

DSC_0176
DSC_4774 DSC_4796 DSC_4793
DSC_0083 DSC_4821 DSC_4818
DSC_0092 DSC_4815 DSC_4807
DSC_0141 DSC_4830 DSC_0028

ภาพ : ชูศักดิ์
ข่าว / บรรยาย : ปณิชา