ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และกศน.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
ButtonStaft

ผู้บริหาร สำนักงานการศึกษา


boss2
 นายสมเจตน์ สวาศรี  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

20
(ว่าง)  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

 

 ข้าราชการ

 
kw
14-250x300

ลูกจ้างประจำ

8
5 4

พนักงานราชการ

po1 15
12 11

9

 15-250x300

19

 

16
 21

 24

a1

จ้างเหมาบริการ

17