7.2

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.
       นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมหารือในการสอบปลายภาค ภาคเรียน 1 ประจำปีการศึกษา 2564 และแนวทางการดำเนินการทดสอบทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ ข้าราชการ  อำเภอทั้ง 7 อำเภอ ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์  Google Meet   เพื่อให้การดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 และการทดสอบทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นไปตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ​ (สทศ.)​ กำหนดจัดสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในการประชุมครั้งนี้ กศน.จังหวัดนครปฐมได้ตั้งจุดคัดกรอง เว้นระยะห่าง เจลล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ให้ผู้ร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
7.1

7.3

7.5

7.6