Monthly Archives: มกราคม 2017

กศน.จังหวัดนครปฐม ได้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร  ณ กนกรัตน์รีสอร์ท ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
444


เอกสารการอบรม เรื่องการถ่ายภาพเบื้องต้น

รูปภาพ การอบรม

วีดิโอ แนะนำการถ่ายภาพ