Monthly Archives: มีนาคม 2023

6

56

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)
และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

White Kindergarten Certificate