กศน.อำเภอบางเลน ร่วมกับ กกต.จังหวัดนครปฐมได้จัดการประชุมขึ้นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ วัดบางเลน โดยมีประธาน และกรรมการศส.ปชต.ประจำตำบลทั้ง 15 แห่งเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดตั้ง ศส.ปชต.อำเภอพร้อมทั้งคัดเลือกประธาน และกรรมการ ศส.ปชต.อำเภอ

1

คลิกเพื่อรับชมรูปภาพเพิ่มเติม