กศน.ดอนรวก จัดอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์  เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน

pek 3-60