ครู กศน.ตำบลบางปลา ร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุด ประชาชนอำเภอบางเลน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “เขียนตามคำบอก” ให้แก่ผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลบางปลา เพื่อเป็นการป้องกันการลืมหนังสือของ ผู้สูงอายุ มีเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 60 ท่าน

1

คลิกเพื่อรับชมรูปภาพเพิ่มเติม